Allmänt inom arbetsmiljö

Arbetsmiljöutbildning

Som chef och arbetsgivare är du ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Med denna arbetsmiljöutbildning får du all den kunskap du behöver om arbetsmiljöverkets föreskrifter och bestämmelser. Passar även utmärkt för [...]
Läs mer
arbetsmiljö

ArbetsmiljöProfilen ®

Det här passar er som vill se vilka områden på arbetsplatsen som behöver utvecklas och förbättras för att skapa en bättre arbetsmiljö. Arbetsmiljöprofilen ger en allsidig bild av både den [...]
Läs mer
arbetsmiljö

Hälsoundersökning i arbetslivet

VarnumHälsan erbjuder flera olika typer av Hälsokartläggningar beroende på hur just Er organisation ser ut eller vilket behov Ni har! Vår hälsa påverkas av bl a våra levnadsvanor, gener, personlighet [...]
Läs mer
Snickare

Funktionsanalys

Den här tjänsten passar dig som jobbar i en bransch där ni jobbar med fysiska belastningar. Kontroll av rörlighet, kondition, styrka och vikt är några faktorer som påverkar medarbetarens kapacitet [...]
Läs mer
Olika hörselskydd för arbetsmiljön.

Bullerutbildningen

Den här utbildningen passar er som arbetar i en miljö med hög ljudvolym. Ni får hjälp att uppfylla de lagstadgade krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:16·         Exempel på innehåll är [...]
Läs mer
Kristinehamn
Karlskoga

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Gå med i vårt nyhetsbrev nedan så får du våra nyheter skickade direkt till din e-postadress.
Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.

Webbplats av Area81.se