Lagstadgade undersökningar

Arbetsgivaren ska alltid göra allt som går att göra, för att förhindra att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller skada. Alla arbetsmiljöer ska därför riskbedömas med avseende på risken för att ohälsa eller skada uppstår.

Risker för ohälsa i arbetsmiljön ska i första hand tas bort. Om det inte går att ta bort risken helt, ska arbetsgivaren se till att risken så långt som möjligt minimeras. Om arbetsgivaren gjort allt som är möjligt, för att bli av med risken, men risken för ohälsa eller skada ändå kvarstår, kan det bli aktuellt att undersöka arbetstagarens hälsa.

Observera att ensamföretagare omfattas av regler om medicinska kontroller, enligt AFS 2019:3, om de arbetar med

  • Allergiframkallande kemiska produkter
  • Fibrosframkallande damm
  • Metaller

I medicinska kontroller och hälsoundersökningar kan samtal, frågeformulär, kroppsundersökningar och provtagningar ingå. Läkarundersökningar kan vara en del av den medicinska kontrollen. Vägledningarna för medicinska kontroller i arbetslivet hittar du här.

Syftet med medicinska kontroller och andra hälsoundersökningar

Genom medicinska kontroller och andra hälsoundersökningar kan man

  • upptäcka tidiga tecken på ohälsa, sjukdom eller skada hos arbetstagaren, som beror på arbetsmiljön.
  • förhindra att ohälsa, sjukdom eller skada, som arbetstagaren redan har, förvärras av arbetsmiljön. Exempelvis när personer med allergi arbetar i en miljö, där risk finns för nya allergier.
  • säkerställa att arbetstagaren har tillräcklig förmåga – fysiskt och psykiskt – för arbete under extrema påfrestningar. Exempelvis arbeten med rök- eller kemdykning, klättring med stor nivåskillnad eller dykeriarbete.
  • upptäcka hälsotillstånd hos arbetstagaren, som ökar risken för skada eller olycksfall, till exempel stor trötthet vid nattarbete, eller nedsatt omdöme eller reaktionsförmåga hos fordonsförare.
  • skydda medarbetare runt en viss arbetstagare från att råka ut för ohälsa eller skada, som kan ske till följd av ohälsa, sjukdom eller skada hos arbetstagaren. Exempelvis teamarbete i riskfylld miljö.
  • fylla en pedagogisk funktion genom att tydliggöra risker i arbetsmiljön. Den medicinska kontrollen ger möjlighet att informera arbetsgivare och arbetstagare om vilka tekniker som kan användas för att förebygga riskerna.
  • arbetsgivaren får en återkoppling om hur arbetsmiljöarbetet fungerar på arbetsplatsen.

Kostnaden för de medicinska kontroller och hälsoundersökningar, som ska utföras enligt Arbetsmiljöverkets regler

EU:s ramdirektiv om arbetsmiljö (Artikel 6.5 direktiv 89/391/EEG) omfattar en allmän bestämmelse om att åtgärder som rör säkerhet, hygien och hälsa i arbetet under inga förhållanden får medföra några kostnader för arbetstagarna. I arbetsmiljölagens förarbeten (Proposition 1976/77:149, s.192) anges att kostnaderna för arbetsmiljöförbättrande åtgärder ska vara en del av företagens produktionskostnader.

Hälsoövervakning och medicinska kontroller eller hälsoundersökningar, som görs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, får således inte medföra några kostnader för arbetstagaren.

VarnumHälsan utför alla typer av lagstadgade kontroller, skicka oss ett hej så berättar vi mer!

Vill du läsa mer kring lagar & regler så finns det på arbetsmiljöverkets hemsida!

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.
Kristinehamn
Karlskoga

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Gå med i vårt nyhetsbrev nedan så får du våra nyheter skickade direkt till din e-postadress.
Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.

Webbplats av Area81.se