ArbetsmiljöProfilen ®

Det här passar er som vill se vilka områden på arbetsplatsen som behöver utvecklas och förbättras för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Arbetsmiljöprofilen ger en allsidig bild av både den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den används som ett verktyg för att genomföra och följa upp systematiska arbetsmiljöarbete. Frågorna besvaras digitalt av varje enskild medarbetare och består av 22 delområden avseende psykosocial arbetsmiljö, 8 delområden avseende fysiska arbetsmiljö, 6 delområden avseende riskanalys och 7 delområden gällande olika stressreaktioner. I rapporten redovisas bakgrundsfaktorer samt spridningsvärden på samtliga delområden vid grupper från 9 personer. Dessutom ingår en sammanställning av de 15 starka och de 15 svaga sidorna inom de olika områdena. Ni får ett bra underlag för ert fortsatta arbetsmiljöarbete!

ArbetsmiljöProfilen kartlägger bland annat följande: 

  • Trivsel 
  • Gemenskap 
  • Samspel 
  • Ledningsklimat 
  • Stress och belastning 
  • Mobbning och trakasserier 
  • Fysisk arbetsmiljö 
  • Hälsorisker 
  • Besvär förorsakade av arbetsförhållandena 
  • Utvecklings- och förbättringsområden för bättre arbetsmiljö
Utbildningen genomförs av
Rasmus, psykolog

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.
Kristinehamn
Karlskoga

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Gå med i vårt nyhetsbrev nedan så får du våra nyheter skickade direkt till din e-postadress.
Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.

Webbplats av Area81.se