Hälsoundersökning i arbetslivet

VarnumHälsan erbjuder flera olika typer av Hälsokartläggningar beroende på hur just Er organisation ser ut eller vilket behov Ni har! Vår hälsa påverkas av bl a våra levnadsvanor, gener, personlighet samt omgivnings- och arbetsmiljö. Vi vet numera mycket om risk- och friskfaktorer, men det kan vara svårt att själv eller som arbetsgivare se hur olika faktorer samverkar, och vilka som går att påverka. Vilken typ av Hälsokartläggning som passar er bäst beror så klart på syfte och önskat resultat men planeras i samråd med VarnumHälsan.

Hälsoundersökning i arbetslivet rekommenderas när arbetsgivaren önskar en heltäckande bild av medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa och hur det kan hänga ihop med deras levnadsvanor och faktorer i arbetslivet. Kartläggningen kan utgöra ett underlag för företagets strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete.

Vi startar med ett webbaserat frågeformulär som omfattar fritidsvanor, stillasittande, fysisk aktivitet, kost, alkohol, tobak, mediciner, symtom, trötthet, stress, återhämtning och upplevd hälsa. Inom arbetsmiljö berörs frågor om fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Frågorna är grunden till det rådgivande samtalet som genomförs på Varnumhälsan där deltagaren ges möjlighet att reflektera och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan och medvetandegöra vikten av eget ansvar för sin hälsa såväl som för arbetsmiljön.

Provtagning av blodvärde, blodsocker, kolesterol samt mätning av längd, vikt, midjemått och blodtryck.
Utförande av eventuella tilläggstjänster utifrån beställning såsom hörsel, spirometri/lungfunktionsmätning och synundersökning)

Individuell återkoppling sker i samband med besöket och ett webbaserat Hälsokonto upprättas där individen själv kan läsa om sina resultat utifrån ett hälsoperspektiv, olika rekommendationer och jämföra sina resultat och sin livsstil med tidigare genomförda undersökningar. Hälsokontot vägleder deltagaren mot en hälsosammare livsstil.
 
Arbetsgivaren får en kortare skriftlig återkoppling om genomförda hälsokartläggningar. En utförlig rapport på gruppnivå sammanställs efter överenskommelse med beställaren och offereras separat. Vid en utförlig rapport sammanställs individuella resultat på gruppnivå. Rapporten kan vara ett underlag för företagets strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete då den visar inom vilka områden som hälsa och arbetsmiljö har potential att förbättras. För utförlig rapport krävs minst 15 deltagare på grund av sekretess.
 
VarnumHälsan har tystnadsplikt och all information behandlas konfidentiellt.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.
Kristinehamn
Karlskoga

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Gå med i vårt nyhetsbrev nedan så får du våra nyheter skickade direkt till din e-postadress.
Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.

Webbplats av Area81.se