Riskbedömningar av olika arbetsmiljöfaktorer

Att undersöka och riskbedöma arbetsmiljön är en del av det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet som syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där alla arbetstagare trivs och mår bra.

Våra experter hjälper dig att utföra olika typer av riskbedömningar, utifrån din verksamhets behov och risker. Riskbedömningen utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter där fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden ska undersökas. Buller, belysning, ergonomisk belastning och kemiska hälsorisker är exempel som påverkar den fysiska arbetsmiljön. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas exempelvis av stress, relationer, arbetsorganisation och arbetsinnehåll.

Exempel på områden som kan riskbedömas:

  • Buller 
  • Vibrationer 
  • Damm 
  • Ljus 
  • Ventilation 
  • Klimat 
  • Kemikalier 
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö 
  • Belastningsergonomi 

Tillsammans med teamet på företagshälsan kopplar vi sedan ihop tekniken med människan och organisationen för att få en tydlig koppling mellan hälsa-produktion-kvalitet i verksamheten. Riskbedömningen presenteras i en skriftlig rapport. 

Ergonom besöker industri

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.
Kristinehamn
Karlskoga

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Gå med i vårt nyhetsbrev nedan så får du våra nyheter skickade direkt till din e-postadress.
Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.

Webbplats av Area81.se