Utbildning

Bullerutbildningen

Den här utbildningen vänder sig till er som vill få en ökad kunskap om buller på arbetsplatsen och skapa förutsättningar för att kunna uppfylla lagstadgade krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:16·        

Exempel på innehåll är grundläggande teori gällande ljud och buller, hörselns påverkan på buller, arbetsplatsers bullersituation och möjliga åtgärder för att minska bullret.

Denna utbildning kan vi erbjuda både live men även via e-learning. Kontakta oss för mer info.

Utbildningen genomförs av

Arbetsmiljöingenjör och Företagssköterska

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om utbildningen eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.

Utbildningar

Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.
Webbplats av