Riskbedömning av ergonomi

Tunga lyft, ensidigt upprepat arbete, handintensivt arbete och ogynnsamma arbetsställningar är bara några av orsakerna till att belastningsrelaterade besvär kan uppstå.

Att identifiera risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar – och att åtgärda dem – skapar förutsättningar för att medarbetare trivs och kan utföra ett bra arbete. En riskbedömning är detsamma som att leta efter möjligheter att förbättra arbetsmiljön och verksamheten.

Vi kan göra arbetsplatsbesök både för att stärka det friska, för att förebygga det som skulle kunna leda till ohälsa eller olycka eller för att riskbedöma och komma med åtgärdsförslag när besvär har uppstått. Ska ni skapa en nya arbetsstation-även här kan vi hjälpa till att skapa förutsättningar för en bra ergonomi och arbetsmiljö!

Vår ergonom Thea analyserar och bedömer de ergonomiska aspekterna på just er arbetsplats, handlar det om synergonomi, har ni ett stillasittande jobb eller ute i produktion? Riskbedömningen görs för att få en så bra arbetsplatsutformning som möjligt ur ergonomisk synvinkel. Utifrån vår bedömning tar vi sedan fram ett åtgärdsförslag.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.
Kristinehamn
Karlskoga

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Gå med i vårt nyhetsbrev nedan så får du våra nyheter skickade direkt till din e-postadress.
Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.

Webbplats av Area81.se