Om VarnumHälsan

Varnumhälsans historia

Välkommen till en bättre arbetsmiljö!

Det finns många sätt att se på miljön på en arbetsplats.
Det kan handla om alltifrån organisatorisk- och social arbetsmiljö, ergonomi, säkerhet, kemikalier och buller till rehabilitering, hälsa och livsstil.

VarnumHälsan AB är en företagshälsa som hjälper företag och organisationer att förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Vi arbetar med att skapa sunda, säkra och attraktiva arbetsplatser i nära samverkan med våra kunder utifrån deras specifika verksamheter. Tillsammans med kunden identifierar vi risk- och friskfaktorer på individ-, grupp- och organisationsnivå och ger råd i syfte att förbättra arbetsmiljö och hälsa.

Vi kan erbjuda flera av våra utbildningar och tjänster ute hos Er som kund eller på våra mottagningar i Kristinehamn och Karlskoga.

VarnumHälsan arbetar i enlighet med Arbetsmiljölagens och Föreningen Svensk Företagshälsovårds definitioner av företagshälsovård och med branschens etiska regler som riktlinjer.
Vi styrs även av olika lagar. Några exempel är:

  • Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. SOSFS 2011:9

  • Patientsäkerhetslag SFS 2010:659

Vår personal

Varnumhälsan

Varför jobba med oss?

VarnumHälsan arbetar för att öka medvetenheten kring hälsa och arbetsmiljö för att på så sätt stärka välmående och effektivitet hos våra kunder. Vi har en bred tvärvetenskaplig kompetens och då vi arbetar nära varandra kan vi snabbt och enkelt använda våra kompetenser efter behov och önskemål. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er.

Vad vi gör

VarnumHälsan AB är en företagshälsa som hjälper företag och organisationer att förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Vi arbetar med att skapa sunda, säkra och attraktiva arbetsplatser i nära samverkan med våra kunder utifrån deras specifika verksamheter. Tillsammans med kunden identifierar vi risk- och friskfaktorer på individ-, grupp- och organisationsnivå och ger råd i syfte att förbättra arbetsmiljö och hälsa.

Låt oss hjälpa dig

Kontakta mig

VarnumHälsan arbetar för att öka medvetenheten kring hälsa och arbetsmiljö för att på så sätt stärka välmående och effektivitet hos våra kunder. Vi har en bred tvärvetenskaplig kompetens och då vi arbetar nära varandra kan vi snabbt och enkelt använda våra kompetenser efter behov och önskemål.
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er.

Lediga jobb

Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.
Webbplats av