Om oss

Välkommen till en bättre hälsa!

Det finns många sätt att se på miljön på en arbetsplats. Det kan handla om alltifrån ergonomi, säkerhet, kemikalier, buller och rehabilitering till hälsa, livsstil och psykosociala faktorer. VarnumHälsan AB är en företagshälsovård som hjälper företag, organisationer och människor däri att förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Vi arbetar med att skapa sunda, säkra och attraktiva arbetsplatser i nära samverkan med våra kunder utifrån deras specifika verksamheter. Tillsammans med kunden identifierar vi risk- och friskfaktorer på såväl individ-, som grupp- och organisationsnivå och ger kostnadseffektiva råd i syfte att förbättra arbetsmiljö och hälsa.

VarnumHälsan arbetar för att öka medvetenheten kring hälsa och arbetsmiljö för att på så sätt stärka välmående och effektivitet hos våra kunder. Vi har en bred tvärvetenskaplig kompetens och eftersom vi arbetar nära varandra kan visnabbt och enkelt använda våra kompetenser efter behov och önskemål. Vi skräddarsyr lösningar som skapar en förbättrad arbetsmiljö och hälsa för alla på arbetsplatsen. Man kan säga att Ni som kund får specialanpassad hjälp utan byråkratiskt krångel.

Till oss kan ni alltid ringa om Ni har frågor om er hälsa eller arbetsmiljö, vi finns här för Er skull!

tree-trunk-569275_640

VarnumHälsan arbetar i enlighet med Arbetsmiljölagens och Föreningen Svensk Företagshälsovårds definitioner av företagshälsovård och med branschens etiska regler som riktlinjer.

Vi styrs även av olika lagar. Några exempel är:

  • Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. SOSFS 2011:9
  • Patientsäkerhetslag SFS 2010:659

Vi är dessutom certifierade för ISO 9001:2008 av DNV. Där har vi beskrivit våra processer och hur vi säkerställer kundens intressen och våra tjänster.