Ny föreskrift om arbetsanpassning

25 maj 2021

1:e juni 2021 träder Arbetsmiljöverkets nya föreskrift kring arbetsanpassning i kraft. Föreskriften tydliggör arbetsgivarens ansvar och vikten av det förebyggande arbetet har förtydligats så att fler kan få arbetsanpassning och därmed undvika sjukfrånvaro.

Den nya föreskriften heter AFS 2020:5 Arbetsanpassning och ersätter föreskriften Arbetsanpassning och rehabilitering, som gällt sedan 1994.

Hör av er om ni vill ha vårt stöd i dessa frågor!

I augusti kommer vi erbjuda föreläsningar gällande den nya föreskriften.

Fler artiklar

Copyright © 2021 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.
Webbplats av