Nyanställningsundersökning

Den här tjänsten vänder sig till alla organisationer och företag i samband med nyanställning av personal. Ni bestämmer själva vem som ska genomgå nyanställningsundersökning och vad innehållet ska vara.

Syftet med en nyanställningsundersökning är att säkerställa att individen inför anställning har ett hälsotillstånd eller levnadsvanor som inte äventyrar egna eller kollegors säkerhet utifrån krav i den aktuella arbetsmiljön.

Ett annat syfte kan vara att undersöka om individen har något hälsotillstånd som arbetsgivaren bör ta hänsyn till eller som gör att vissa arbetsuppgifter bör undvikas. Nyanställningsundersökning bör ske innan anställningen påbörjas och ska vara relaterad till de planerade arbetsuppgifterna och arbetsmiljön.

Inför besöket fyller individen i ett webbaserat frågeformulär. Frågorna handlar om levnadsvanor, fysiskt och psykiskt hälsotillstånd, hälsoupplevelse, arbetsförmåga och sjukdom. Individen besöker VarnumHälsan och går tillsammans med sjuksköterska igenom frågor och svar. Samtalet ger individen möjlighet att reflektera över sina egna resultat och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan och eventuella arbetsuppgifter. Provtagning enligt överenskommelse med beställaren ex. livsstilsprover, drogtest, alkoholtest, hörsel, spirometri (lungfunktionsmätning), lagstadgade undersökningar (natt, allergiframkallande kemiska produkter etc.). Undersökning, rådgivning och bedömning av medicinsk lämplighet för anställningen.

Återkoppling sker till individen i samband med besöket och ett utlåtande/intyg sammanställs och skickas till arbetsgivaren. I de fall det uppmärksammas hälsotillstånd eller avvikande provsvar som bedöms vara av vikt för arbetsgivaren att känna till upprättas överenskommelse med individ innan utlåtande/intyg skickas till beställare.

Företagshälsa undersökning

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.
Kristinehamn
Karlskoga

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Gå med i vårt nyhetsbrev nedan så får du våra nyheter skickade direkt till din e-postadress.
Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.

Webbplats av Area81.se