Inspirationsföreläsningar för HR, chefer och arbetsledare

Inspirationsföreläsningarnas syfte är att ge övergripande kunskap och inspiration till att leda med rätt verktyg på olika områden. Flera föreläsningar kan med fördel kombineras ihop till en halvdag.

Ledarskap

-hur viktig är chefen och varför då?

Fysisk aktivitet för ett hållbart arbetsliv

– Att regelbunden fysisk aktivitet ger positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan är välkänt för de flesta. Genom ökad medvetenhet hos dina medarbetare kan det resultera i lägre sjukfrånvaro, bättre upplevd hälsa och bättre allmänt välbefinnande. Hur kan du som arbetsgivare stötta dina medarbetare till att vara mer aktiv?

Stress

– Vilka signaler ska man vara uppmärksam på hos sina medarbetare – och sig själv? Hur säkerställer man att stressen fyller sin funktion på arbetsplatsen?

Riskbruk Alkohol

– Vad är riskbruk alkohol? Hur kan arbetsgivaren arbeta med dess frågor?

Kost och hälsa

-Övervikt och fetma innebär en ökad risk att drabbas av ohälsa och är en av de främsta orsakerna till sjukdom och förtida död i Sverige. Redan små förändringar kan göra stor skillnad, som att tillföra en god vana utan att ta bort en dålig! Att ändra livsstil från ohälsosam till hälsosam är dock en utmaning!  Hur kan du som arbetsgivare göra för att stötta dina medarbetare?

Föreläsningar om hälsa

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.
Kristinehamn
Karlskoga

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Gå med i vårt nyhetsbrev nedan så får du våra nyheter skickade direkt till din e-postadress.
Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.

Webbplats av Area81.se