Hälsoprofil

VarnumHälsan erbjuder flera olika typer av Hälsokartläggningar beroende på hur just Er organisation ser ut eller vilket behov Ni har! Vår hälsa påverkas av bl a våra levnadsvanor, gener, personlighet samt omgivnings- och arbetsmiljö. Vi vet numera mycket om risk- och friskfaktorer, men det kan vara svårt att själv eller som arbetsgivare se hur olika faktorer samverkar, och vilka som går att påverka.

Vid en hälsoprofil kartlägga medarbetares aktuella livsstil och kondition för att förebygga ohälsa. Motivera och inspirera deltagarna till ett ökat engagemang i sin hälsa och livsstil. Profilen kartlägger riskfaktorer och blickar framåt, visar nya möjligheter och inspirerar till förändring i positiv riktning. Genom konditionstestet blir deltagaren medveten om vad som behövs för att öka den maximala syreupptagningen och därigenom få mer ork både i vardagen och på arbetet.

Vi börjar med ett webbaserat frågeformulär där frågorna omfattar fritidsvanor, stillasittande, fysisk aktivitet, kost, alkohol, tobak, mediciner, symtom, trötthet, stress, återhämtning och upplevd hälsa.  

Provtagning som görs är av blodvärde, blodsocker, kolesterol samt mätning av längd, vikt, midjemått och blodtryck. 

Konditionstest innebär att man cyklar ca 8 min med en belastning som anpassas efter ålder, kön, och träningstillstånd. Alla kan genomföra testet utan obehag oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte (testet är inte ett maxtest).

Rådgivande samtal. Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över sina resultat och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan och sambandet mellan hälsa och kondition. Deltagaren blir medveten om att det krävs ett aktivt deltagande och eget ansvar för att lyckas med en livsstilsförändring. 

Utförande av eventuella tilläggstjänster utifrån beställning (Arbetsplatsprofil, hörsel, spirometri (lungfunktionsmätning) och synundersökning).

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.
Kristinehamn
Karlskoga

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Gå med i vårt nyhetsbrev nedan så får du våra nyheter skickade direkt till din e-postadress.
Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.

Webbplats av Area81.se