Hälsokartläggning

VarnumHälsan erbjuder flera olika typer av Hälsokartläggningar beroende på hur just Er organisation ser ut eller vilket behov Ni har! Vår hälsa påverkas av bl a våra levnadsvanor, gener, personlighet samt omgivnings- och arbetsmiljö. Vi vet numera mycket om risk- och friskfaktorer, men det kan vara svårt att själv eller som arbetsgivare se hur olika faktorer samverkar, och vilka som går att påverka.

Vi hjälper er att kartlägga medarbetares upplevda hälsa och levnadsvanor för att förebygga ohälsa och motivera och inspirera deltagare till ett ökat engagemang i sin hälsa och livsstil. Ge en heltäckande bild av medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa och hur detta kan hänga ihop med levnadsvanor. Kartläggningen kan utgöra ett underlag för företagets strategiska hälsoarbete.

Vi startar med ett grundligt frågeformulär kring medarbetarens fritidsvanor, stillasittande, fysisk aktivitet, kost, alkohol, tobak, mediciner, symtom, trötthet, stress, återhämtning och upplevd hälsa. Frågorna är sedan grunden till det rådgivande samtalet som genomförs på Varnumhälsan där deltagaren ges möjlighet att reflektera och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Provtagning av blodvärde, blodsocker, kolesterol samt mätning av längd, vikt, midjemått och blodtryck.

Utförande av eventuella tilläggstjänster utifrån beställning. (Tilläggstjänster: hörsel, spirometri (lungfunktionsmätning) och synundersökning).

Efter genomförd kartläggning sammanställs en utförlig rapport och för detta krävs minst 15 deltagare på grund av sekretess. Rapporten kan vara ett underlag för företagets strategiska hälsoarbete då den visar inom vilka områden som hälsoperspektivet har potential att förbättras.

VarnumHälsan har tystnadsplikt och all information behandlas konfidentiellt.

Sköterska på bild som tar provar för hälsokartläggning

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.
Kristinehamn
Karlskoga

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Gå med i vårt nyhetsbrev nedan så får du våra nyheter skickade direkt till din e-postadress.
Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.

Webbplats av Area81.se