Faktaundersökning vid misstanke om kränkande särbehandling

Denna tjänst kan användas när det förekommer en anmälan eller en stark misstanke om kränkande särbehandling, mobbing eller trakasserier på en arbetsplats. Målet med en utredning är att efter anmälan om kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier fastställa vad som faktiskt har hänt för att kunna sätta in rätt åtgärder. 

  • Utredning och förtydligande kring sakförhållanden relaterat till anmäld eller misstänkt förekomst av kränkande särbehandling/ mobbning/ trakasserier.  
  • Att granska och klargöra om arbetsgivaren har nödvändiga policys och rutiner och hur de tillämpats. 
  • Utifrån utredningens resultat bedöms om kränkning/ mobbning/ trakassering sannolikt skett eller inte, samt bakomliggande omständigheter. 
  • Utifrån AFS 2015:4 och utredningens resultat ges rekommendationer på lämpliga förebyggande och efterhjälpande åtgärder. 
  • Intervjuer med inblandade, utmynnar i en rapport med åtgärdsförslag. 

Faktaundersökning lämpar sig väl att använda som utredningsmetod i förhållande till svensk arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning. 

Utförs av Lena, psykiater

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.
Kristinehamn
Karlskoga

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Gå med i vårt nyhetsbrev nedan så får du våra nyheter skickade direkt till din e-postadress.
Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.

Webbplats av Area81.se