Bidrag för att förebygga sjukfrånvaro

Arbetsgivare som tar extern hjälp för att förebygga eller förkorta ohälsa och sjukfrånvaro kan få arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Syftet med bidraget är att underlätta för dig som arbetsgivare att agera direkt när du märker att en medarbetare mår dåligt. Genom tidigt agerande kan du undvika sjukskrivningar. Likaså kan ett tidigt engagemang för en medarbetare som redan är sjukskriven bidra till ett snabbare tillfrisknande.

För att kunna söka bidrag ska du anlita en företagshälsovård (VarnumHälsan till exempel). Bidraget omfattar arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser för en enskild medarbetare (ej för grupper) och täcker såväl psykiska som fysiska besvär.

Du betalar företagshälsovården när insatserna är genomförda och får tillbaka hälften av pengarna i efterskott, av Försäkringskassan. Som mest kan du få 10 000 kronor per anställd och år. Sammanlagt kan en arbetsgivare få som mest 200 000 kronor per år.

Du kan få stöd vid till exempel:

  • upprepad korttidsfrånvaro hos en medarbetare
  • ohälsa eller signaler om ohälsa hos en medarbetare
  • om du behöver göra en plan för medarbetarens återgång i arbete
  • när medarbetarens arbetsförmåga är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
  • om det finns risk för att det kan bli en sjukskrivning
  • om det finns risk för att det blir svårigheter för medarbetaren att återgå i arbete vid sjukfrånvaro.

Kristinehamn
Karlskoga

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Gå med i vårt nyhetsbrev nedan så får du våra nyheter skickade direkt till din e-postadress.
Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.

Webbplats av Area81.se