Utbildning

Rehabutbildning

I juni 2021 uppdaterades föreskriften om Arbetsanpassning och under 2022 har Arbetsmiljöverket en stor inspektionsinsats för att se hur arbetsgivare arbetar med att förebygga och åtgärda sjukfrånvaro. Känner du som chef med personalansvar att du behöver uppdatera dina kunskaper i rehabilitering är detta utbildningen för dig!

Utbildningen hålls av Arbetsmiljökonsult hos VarnumHälsan under en halv dag och innehåller följande delar:

  • Rehabiliteringsprocessen

  • Ansvar i rehabilitering

  • Arbetsanpassning

  • Sjukskriven arbetstagare/ det egna ansvaret

  • Chefens roll i förebyggande arbete

  • Plan för återgång i arbete

  • Diskussioner kring olika fall

Utbildnings Tillfällen
Tillfälle 1

2023-04-25 08:15 - 12:00

Sista anmälningsdag: 2023-04-10

Målgrupp

Chefer med personalansvar

Pris

2950 kr per deltagare och faktureras i samband med utbildningen. Anmälan är bindande. Minst 6 max 12 deltagare.

Utbildningen genomförs av

Arbetsmiljökonsult Ulla Ode

Utbildningsplats

Karlskoga Anders ersgatan 3

Välkommen med din anmälan!

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om utbildningen eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.

Utbildningar

Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.
Webbplats av