Utbildning

Grundläggande Arbetsmiljöutbildning

Behöver du komma igång med ditt arbetsmiljöarbete, fräscha upp dina arbetsmiljökunskaper eller få bekräftelse på att ditt arbetsmiljöarbete håller rätt kurs? Då är detta utbildningen för dig!

Under utbildningen hanteras den lagstiftning som reglerar arbetsmiljöområdet och som ligger till grund för arbetsmiljöarbetet. Fokusområden är Ergonomi och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) samt en introduktion i rehabiliteringsprocessen. För att omsätta faktiska krav i praktiken vävs din verksamhets egna processer och arbetssätt in i utbildningen. Du som deltagare ges möjlighet att påbörja, utveckla och analysera ditt arbetsmiljöarbete genom diskussioner, övningar och kunskapsöverföring mellan deltagare.

Vi är godkända utbildningssamordnare för stöd från Afa-försäkring. Klicka här för mer info!

Utbildnings Tillfällen
Tillfälle 1

2022-09-21 08:30 - 16:30
2022-09-22 08:30 - 15:30

Sista anmälningsdag: 2022-09-07

Målgrupp

Chefer, skyddsombud, arbetsmiljöombud, HR-funktioner m.fl.

Genomförande

Föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner under 2 dagar. Utbildningen anpassas delvis till din verksamhets egna processer, arbetssätt och rutiner med fokus på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Pris

9500 kr per person och faktureras i samband med utbildningen. Anmälan är bindande.

Utbildningen genomförs av

Arbetsmiljöingenjör, Ergonom, Psykolog och Arbetsmiljökonsult.

Utbildningsplats

Starta upp hösten med utbildningen i VarnumHälsans konferens på Kungsgatan i Kristinehamn

Välkommen med din anmälan!

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om utbildningen eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.

Utbildningar

Frukostföreläsning StressKompassen- för ett liv i bättre balans!

Vi bjuder på frukost och berättar om vårt nya koncept StressKompassen.

StressKompassen är en workshop för alla medarbetare. Det är en förebyggande insats för att minska stressrelaterad ohälsa och här ges möjlighet att reflektera över vilka faktorer som påverkar ens mående och vad man behöver göra för att komma vidare.

Under vår frukost kommer Leg.Psykolog Beatrice Karlsson och Leg. Psykoterapeut Lennart Wallin att berätta om konceptet Stresskompassen. Under hösten kommer det finnas två öppna workshops att anmäla sig till, ett för chefer och en för medarbetare men självklart kan vi även erbjuda företagsbundna. Kontakta oss i såfall.

Föreläsningen vänder sig till Dig som är chef eller har en HR-funktion.

Varmt välkommen med din anmälan!

(OBS: Begränsat antal platser och max 2 personer från varje företag)

Copyright © 2022 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.
Webbplats av