Utbildning

Arbetsmiljöutbildning

Behöver du komma igång med ditt arbetsmiljöarbete, fräscha upp dina arbetsmiljökunskaper eller få bekräftelse på att ditt arbetsmiljöarbete håller rätt kurs? Då är detta utbildningen för dig!

Under utbildningen hanteras den lagstiftning som reglerar arbetsmiljöområdet och som ligger till grund för arbetsmiljöarbetet. Fokusområden är Ergonomi och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) samt en introduktion i rehabiliteringsprocessen. För att omsätta faktiska krav i praktiken vävs din verksamhets egna processer och arbetssätt in i utbildningen. Du som deltagare ges möjlighet att påbörja, utveckla och analysera ditt arbetsmiljöarbete genom diskussioner, övningar och kunskapsöverföring mellan deltagare.

Vi är godkända utbildningssamordnare för stöd från Afa-försäkring. Klicka här för mer info!

Utbildnings Tillfällen
Tillfälle 1

2023-03-21 08:30 - 16:30
2023-03-22 08:30 - 16:30

Sista anmälningsdag: 2023-03-17

Målgrupp

Chefer, skyddsombud, arbetsmiljöombud, HR-funktioner m.fl.

Genomförande

Föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner under 2 dagar. Utbildningen anpassas delvis till din verksamhets egna processer, arbetssätt och rutiner med fokus på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Pris

9500 kr per person och faktureras i samband med utbildningen. Tänk på möjlighet att söka bidrag hos Afa! Anmälan är bindande och ska vara godkänd av chef/HR. Minst 4, max 12

Utbildningen genomförs av

Arbetsmiljöingenjör, Ergonom, Psykolog och Arbetsmiljökonsult.

Utbildningsplats

Utbildningen sker i Kristinehamn

Sista anmälningsdagen har passerats

Välkommen med din anmälan!

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om utbildningen eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.

Utbildningar

Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.
Webbplats av