Tjänst

Smittskyddsutbildning

Denna utbildning vänder sig till företag som omfattas av Smittskydd enlig AFS 2018:4 exempelvis: anställda i lokalvård och fastighetsskötsel men även till företag som önskar mer kunskap i hygienrutiner gällande Corona. Du erhåller en ökad kunskap om smittskydd och hur man ska arbeta förebyggande

Utbildningsansvarig Företagssköterska

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.

Utbildningar

Copyright © 2021 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.
Webbplats av