Tjänst

Riskbruk

Denna utbildning vänder sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud och innehåller föreläsningar och diskussioner kring om alkoholens effekter utifrån perspektivet Riskbruk – Skadligt bruk och Beroende samt utmaningar i arbetslivet med alkohol/droger. Vad finns det för verktyg – hur arbetar vi förebyggande i beroendefrågor inom företaget och med fördel kan den interna Drogpolicyn ligga till grund för denna diskussion.

Utbildningsansvarig Företagssköterska

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.

Utbildningar

Copyright © 2021 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.
Webbplats av