Tjänst

Riskbedömningar av olika arbetsmiljöfaktorer

Att undersöka och riskbedöma arbetsmiljön är en del av det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet som syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där alla arbetstagare trivs och mår bra.

Våra experter hjälper dig att utföra olika typer av riskbedömningar, utifrån din verksamhets behov och risker. Riskbedömningen utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter där fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden ska undersökas. Buller, belysning, ergonomisk belastning och kemiska hälsorisker är exempel som påverkar den fysiska arbetsmiljön. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas exempelvis av stress, relationer, arbetsorganisation och arbetsinnehåll.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.

Utbildningar

Copyright © 2021 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.
Webbplats av