Tjänst

Personal och arbetsmiljörond

Vid en personal och arbetsmiljörond träffas chef och personal från VarnumHälsan regelbundet för att diskutera aktuella frågor kring arbetshälsan på avdelningen. Frågor som tas upp kan vara t ex tidiga signaler på ohälsa, sjukfrånvaro, både lång och kort, uppföljning av eventuella rehabärenden, hur man ligger till med riskbedömningar och lagstadgade undersökningar. Vi diskuterar åtgärder som bibehåller en god arbetshälsa och främjar en bra arbetsmiljö.

Tack vare detta arbetssätt bildas ett nätverk kring arbetsmiljöfrågorna vilket resulterar i ökad kompetens och ett förbättrat samarbete.

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.

Utbildningar

Copyright © 2021 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.
Webbplats av