Tjänst

Hälsokartläggningar

VarnumHälsan erbjuder flera olika typer av Hälsokartlägngingar beroende på hur just Er organisation ser ut eller vilket behov Ni har!

Typ av Hälsokartläggning planeras bäst i samråd med vår utbildade personal.

De olika varianterna innehåller följande delar:

Hälsokartläggning Bas

 • Basprovtagning

 • Basprovtagning: blodvärde, blodsocker, blodtryck, kolesterol, längd, vikt och midjemått

 • Individen meddelas sina provsvar i samband med besöket

Hälsokartläggning Organisatorisk och Arbetsplatsinriktad

 • Samtal med fokus på hälsa, livsstil och arbetsmiljö med basprovtagning.

 • Arbetsmiljö med inriktning på både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer.

 • Basprovtagning: blodvärde, blodsocker, blodtryck, kolesterol, längd, vikt och midjemått.

 • Individen meddelas sina provsvar i samband med besöket.

 • Uppföljning
  ​Rapport sker utifrån överenskommelse med kundföretaget. För skriftlig rapport krävs att minst 15 undersökningar är genomförda pga sekretess.

Hälsoprofilbedömning (HPB)

 • Hälsobedömningen fokuserar på den aktuella livsstilen och konditionen.

 • Genom hälsoprofilbedömningen får man enkelt en uppfattning om sitt sätt att leva.

 • Profilen kartlägger riskfaktorer och blickar framåt, visar nya möjligheter och ger impulser till förändring i positiv riktning.

  Tjänsten HPB utförs genom:

 • Frågeformulär där svaren bildar individens hälsoprofil (Plustoo)

 • Rådgivande samtal

 • Provtagning med längd, vikt, BMI, midjemått, blodtryck, Hb, blodsocker, kolesterol

 • Konditionstest

  Uppföljning
  Rapport sker utifrån överenskommelse med kundföretaget. För skriftlig rapport krävs att minst 15 undersökningar är genomförda pga sekretess.

ArbetsmiljöProfilen®

ArbetsmiljöProfilen® ger en allsidig bild av både den organisatoriska, sociala och den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats. Den kan användas som ett verktyg för att genomföra och följa upp systematiskt arbetsmiljöarbete.

ArbetsmiljöProfilen® kartlägger bl.a. följande:

 • Hur du i allmänhet trivs med ditt arbete och din arbetssituation

 • Din upplevelse av gemenskapen på arbetsplatsen

 • Din upplevelse av samspelet mellan olika grupper och avdelningar

 • Din upplevelse av ledningsklimatet i företaget/organisationen

 • Vilka områden som skapar stress och belastning i arbetet

 • Förekomst av mobbning och trakasserier på arbetet

 • Din upplevelse av den fysiska arbetsmiljön

 • Din upplevelse av hälsorisker i arbetsmiljön

 • Besvär förorsakade av arbetsförhållandena

 • Vilka områden som kan utvecklas och förbättras för att skapa en bättre arbetsmiljö

 • Vilka områden som kan utvecklas och förbättras för att skapa en bättre arbetsmiljö

Hör av Dig för mer information om vilken Hälsokartläggning som skulle passa Ert företag bäst.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.

Utbildningar

Copyright © 2021 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.
Webbplats av