Tjänst

Bullerutbildning

Den här föreläsningen vänder sig till er som vill få en ökad kunskap om buller på arbetsplatsen och skapa förutsättningar för att kunna uppfylla lagstadgade krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:16·        

Exempel på innehåll är grundläggande teori gällande ljud och buller, hörselns påverkan på buller, arbetsplatsers bullersituation och möjliga åtgärder för att minska bullret.

Utbildningsansvarig Arbetsmiljöingenjör och Företagssköterska

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.

Utbildningar

Copyright © 2021 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.
Webbplats av