Tjänst

ArbetsmiljöProfilen ®

Arbetsmiljöprofilen ger en allsidig bild av både den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den används som ett verktyg för att genomföra och följa upp systematiska arbetsmiljöarbete. Frågorna besvaras digitalt av varje enskild medarbetare och består av 22 delområden avseende psykosocial arbetsmiljö, 8 delområden avseende fysiska arbetsmiljö, 6 delområden avseende riskanalys och 7 delområden gällande olika stressreaktioner. I rapporten redovisas bakgrundsfaktorer samt spridningsvärden på samtliga delområden vid grupper från 9 personer. Dessutom ingår en sammanställning av de 15 starka och de 15 svaga sidorna inom de olika områdena. Ni får en bra underlag för ert fortsatta arbetsmiljöarbete!

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamhet.

Utbildningar

Copyright © 2021 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.
Webbplats av