Tjänster & Utbildningar

Kommande utbildningar

Grundläggande Arbetsmiljöutbildning

Behöver du komma igång med ditt arbetsmiljöarbete, fräscha upp dina arbetsmiljökunskaper eller få bekräftelse på att ditt arbetsmiljöarbete håller rätt kurs? Då är detta utbildningen för dig!

Under utbildningen hanteras den lagstiftning som reglerar arbetsmiljöområdet och som ligger till grund för arbetsmiljöarbetet. Fokusområden är Ergonomi och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). För att omsätta faktiska krav i praktiken vävs din verksamhets egna processer och arbetssätt in i utbildningen. Du som deltagare ges möjlighet att påbörja, utveckla och analysera ditt arbetsmiljöarbete genom diskussioner, övningar och kunskapsöverföring mellan deltagare.

Vi är godkända utbildningssamordnare för stöd från Afa-försäkring. För mer information kontakta oss!

Kommande utbildningar

Produktkatalog

Arbeta på ett bra sätt från hemmakontoret

Att kunna arbeta hemifrån är för många en möjlighet, men det kan jag längden också bli en stor utmaning!

I denna webbutbildning får du konkreta råd och tips om hur du med enkla medel skapar en fungerande arbetsplats hemma och hur du skapar goda vanor och rutiner kring hemarbetet.

Utbildningen hålls via Teams under 60 minuter och leds av Ergonom och Psykolog. När du anmält dig kommer en länk till mötet via Teams.

Arbetsmiljö vid hemarbete

-arbetsmiljöansvar

-att leda på distans

-ergonomiska aspekter

Den här digitala föreläsning vänder sig till dig som är chef och har medarbetare som arbetar hemifrån. Vi lyfter frågor om ditt arbetsmiljöansvar, hur ni kan arbeta med de utmaningar som kan uppstå vid hemarbete, att leda på distans och ergonomiska aspekter på hemarbetet.

Hålls av Arbetsmiljöingenjör, Psykoterapeut och Ergonom under 1,5-2 timmar

Kontakta oss gärna för pris och mer information.

Chefens arbetsmiljöansvar vid hemarbete

Har du som chef koll på ditt arbetsmiljöansvar vid hemarbete?

I denna digitala utbildning får du som chef och arbetsgivare en vägledning om vilka regler som gäller utifrån arbetsmiljöaspekter.​ Vi lyfter frågor som chefens ansvar, arbetstagarens skyldigheter, vad händer vid en olycka, riskbedömningar, rutiner mm.

Utförs av arbetsmiljöingenjör

Håll i och håll ut

Hur skapar man trygghet och hopp i en pandemi? Den här digitala föreläsningen vänder sig till dig som inte har möjlighet att arbeta hemifrån och som behöver verktyg kring hur man kan ta hand om sig både psykiskt och fysiskt i en pandemi.

Föreläsningen leds av psykolog och sjukgymnast under 45 min, därefter 15 min för frågor och reflektioner.

Grundläggande Arbetsmiljöutbildning

Behöver du komma igång med ditt arbetsmiljöarbete, fräscha upp dina arbetsmiljökunskaper eller få bekräftelse på att ditt arbetsmiljöarbete håller rätt kurs? Då är detta utbildningen för dig!

Under utbildningen hanteras den lagstiftning som reglerar arbetsmiljöområdet och som ligger till grund för arbetsmiljöarbetet. Fokusområden är Ergonomi och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). För att omsätta faktiska krav i praktiken vävs din verksamhets egna processer och arbetssätt in i utbildningen. Du som deltagare ges möjlighet att påbörja, utveckla och analysera ditt arbetsmiljöarbete genom diskussioner, övningar och kunskapsöverföring mellan deltagare.

Vi är godkända utbildningssamordnare för stöd från Afa-försäkring. För mer information kontakta oss!

Arbeta på ett bra sätt från hemmakontoret

Att kunna arbeta hemifrån är för många en möjlighet, men det kan jag längden också bli en stor utmaning!

I denna webbutbildning får du konkreta råd och tips om hur du med enkla medel skapar en fungerande arbetsplats hemma och hur du skapar goda vanor och rutiner kring hemarbetet.

Utbildningen hålls via Teams under ca 45 minuter och leds av Ergonom och Psykolog.

ArbetsmiljöProfilen ®

Arbetsmiljöprofilen ger en allsidig bild av både den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den används som ett verktyg för att genomföra och följa upp systematiska arbetsmiljöarbete. Frågorna besvaras digitalt av varje enskild medarbetare och består av 22 delområden avseende psykosocial arbetsmiljö, 8 delområden avseende fysiska arbetsmiljö, 6 delområden avseende riskanalys och 7 delområden gällande olika stressreaktioner. I rapporten redovisas bakgrundsfaktorer samt spridningsvärden på samtliga delområden vid grupper från 9 personer. Dessutom ingår en sammanställning av de 15 starka och de 15 svaga sidorna inom de olika områdena. Ni får en bra underlag för ert fortsatta arbetsmiljöarbete!

Arbetsmiljöutbildning 1,5 dagar

Behöver du komma igång med ditt arbetsmiljöarbete, fräscha upp dina arbetsmiljökunskaper eller få bekräftelse på att ditt arbetsmiljöarbete håller rätt kurs? Då är detta utbildningen för dig!

Under utbildningen hanteras den lagstiftning som reglerar arbetsmiljöområdet och som ligger till grund för arbetsmiljöarbetet. För att omsätta faktiska krav i praktiken vävs din verksamhets egna processer och arbetssätt in i utbildningen. Du som deltagare ges möjlighet att påbörja, utveckla och analysera ditt arbetsmiljöarbete genom diskussioner, övningar och kunskapsöverföring mellan deltagare.

Målgrupp en är Chefer, skyddsombud, arbetsmiljöombud och HR-funktioner.

Utbildningsansvariga är Arbetsmiljöingenjör, Ergonom, Psykolog

Back On Track

Den är kursen vänder sig till medarbetare som visar signaler på fysisk och/eller psykisk ohälsa och som behöver verktyg för att förbättra sin hälsa. Kursdeltagare träffas en halv dag/vecka under tio veckor och halvdagarna varvas med utbildning och olika fysiska aktiviteter.

  

Utbildningsansvarig är Företagsgymnast och Psykolog

Belastningsergonomi

Under den här utbildningen varvar vi föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska moment med utgångspunkt i AFS 2019:3 Belastningsergonomi. Behöver du uppdatera dina kunskaper om hur kroppen svarar på olika typer av fysiska belastningar som du möter i arbetslivet, hur man kan arbeta mer ergonomiskt och vilka risker ni har? Då kan detta vara utbildningen för dig!

Utbildningsansvarig Ergonom

Besiktning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Fysisk aktivitet för ett hållbart arbetsliv

Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare (Vuxen-HLR) Grundutbildning

Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare (Vuxen-HLR) Repetition

Inspirationsföreläsningar

Kollegiala samtalsgrupper

Kontorsergonomi, föreläsning och riskbedömning

Här erbjuds en kortare föreläsning gällande ergonomiska aspekter på kontorsarbetet, hur belastningar i arbetet påverkar hälsan och syftar till att ge inspiration till att arbeta mer ergonomiskt.

Föreläsningen kan med fördel kompletteras med er ergonomirond där varje medarbetares arbetsplats riskbedöms och förslag till förbättringar lämnas.

L-ABC (första hjälpen) med eller utan HLR

OSA, organisatorisk och socialarbetsmiljö

Personal och arbetsmiljörond

Vid en personal och arbetsmiljörond träffas chef och personal från VarnumHälsan regelbundet för att diskutera aktuella frågor kring arbetshälsan på avdelningen. Frågor som tas upp kan vara t ex tidiga signaler på ohälsa, sjukfrånvaro, både lång och kort, uppföljning av eventuella rehabärenden, hur man ligger till med riskbedömningar och lagstadgade undersökningar. Vi diskuterar åtgärder som bibehåller en god arbetshälsa och främjar en bra arbetsmiljö.

Tack vare detta arbetssätt bildas ett nätverk kring arbetsmiljöfrågorna vilket resulterar i ökad kompetens och ett förbättrat samarbete.

 

 

 

 

Riskbedömningar av olika arbetsmiljöfaktorer

Stay on Track

StressProfilen®

StressProfilen® består av 224 frågor som besvaras digitalt och består av frågor kring den stress som en person upplever och hur den reagerar på stress både i och utanför arbetet. Starka och svaga sidor uppmärksammas och man kan se samband mellan orsakerna till negativa stress, förmåga att hantera stress och stressreaktioner. efter genomgången StressProfilens® resultat kan man upprätta en handlingsplan som kan vara till hjälp för den som vill förändra något i sin livssituation.

Tobaksavvänjning

Utbildning i kemiska arbetsmiljörisker (tidigare härdplastutbildning)

Att arbeta med kemikalier ställer krav på säkerhet och att kunskaperna är aktuella. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011: 19 med senare uppdateringar, krav på utbildning för de som leder eller sysselsätter i ett arbete där man kan exponera för kemiska produkter som har allergiframkallande egenskaper och vissa krav är belagda med sanktionsavgifter.

Kan även utföras som digital utbildning via Teams.

Är du osäker på om du omfattas? Hör av dig till oss så reder vi ut begreppen.

Genomförs av Arbetsmiljöingenjör

Copyright © 2021 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.
Webbplats av