Tjänster & Utbildningar

VarnumHälsan är självklart godkänd utbildningssamordnare!

Nu kan alla företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal om TFA för de anställda söka stöd för Arbetsmiljöutbildningar som genomförs under 2021-2023 genom AFA-försäkring.

Våra Kunder

Vad våra kunder tycker om oss

Vid utvärdering av våra utbildningar har vi bla fått denna feedback!
"Intressanta dagar. Det jag lärt mig kommer jag att använda både privat och på jobbet."
Chef med personalansvar
Utbildning i Emotionellt ledarskap
Mycket bra utbildning, hade gärna suttit flera dagar då många frågeställningar dök upp!
Chef med personalansvar
Arbetsmiljöutbildning
"Vill bara tacka för en mycket proffsig D-HLR utbildning idag och ge dig lite feedback. Utbildaren lägger utbildning på precis rätt nivå, känner in rummet på en bra sätt, är kunnig inom området och svarar proffsigt och förtroendeingivande på de frågor som kommer. Låter oss deltagare vara med och diskutera, hon visar på ett tydligt och pedagogiskt sätt både genom film, men också själv en demonstration på hur man utför uppgifter. Tar exempel från yrkeslivet varvat med egna erfarenheter. Jag går gärna på flera utbildningar med er!"
Mia Staake HR director på Björneborg Steel
HLR utbildning

Kommande utbildningar

Arbetsmiljöutbildning

Behöver du komma igång med ditt arbetsmiljöarbete, fräscha upp dina arbetsmiljökunskaper eller få bekräftelse på att ditt arbetsmiljöarbete håller rätt kurs? Då är detta utbildningen för dig!

Under utbildningen hanteras den lagstiftning som reglerar arbetsmiljöområdet och som ligger till grund för arbetsmiljöarbetet. Fokusområden är Ergonomi och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) samt en introduktion i rehabiliteringsprocessen. För att omsätta faktiska krav i praktiken vävs din verksamhets egna processer och arbetssätt in i utbildningen. Du som deltagare ges möjlighet att påbörja, utveckla och analysera ditt arbetsmiljöarbete genom diskussioner, övningar och kunskapsöverföring mellan deltagare.

Vi är godkända utbildningssamordnare för stöd från Afa-försäkring. Klicka här för mer info!

Kommande utbildningar

Produktkatalog

Rehabutbildning

Är du chef med personalansvar?

Är du osäker kring reglerna, rutiner och lagar kring sjukskrivning & rehab?

Då är detta utbildningen för dig!

Utbildningen hålls av arbetsmiljökonsult hos VarnumHälsan under en halv dag och innehåller följande delar:

-Rehabiliteringsprocessen

-Ansvar i rehabilitering

-Arbetsanpassning

-Sjukskriven arbetstagare/ det egna ansvaret

-Chefens roll i förebyggande arbete

-Plan för återgång i arbete

-Diskussioner kring olika fall

I juni 2021 uppdaterades föreskriften om Arbetsanpassning och under 2022 hade Arbetsmiljöverket en stor inspektionsinsats för att se hur arbetsgivare arbetar med att förebygga och åtgärda sjukfrånvaro. Arbetet ring sjukfrånvaro är ett långsiktigt arbete som vi gärna vill hjälpa er med.

Arbetsmiljöutbildning

Behöver du komma igång med ditt arbetsmiljöarbete, fräscha upp dina arbetsmiljökunskaper eller få bekräftelse på att ditt arbetsmiljöarbete håller rätt kurs? Då är detta utbildningen för dig!

Under utbildningen hanteras den lagstiftning som reglerar arbetsmiljöområdet och som ligger till grund för arbetsmiljöarbetet. Fokusområden är Ergonomi och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) samt en introduktion i rehabiliteringsprocessen. För att omsätta faktiska krav i praktiken vävs din verksamhets egna processer och arbetssätt in i utbildningen. Du som deltagare ges möjlighet att påbörja, utveckla och analysera ditt arbetsmiljöarbete genom diskussioner, övningar och kunskapsöverföring mellan deltagare.

Vi är godkända utbildningssamordnare för stöd från Afa-försäkring. Klicka här för mer info!

Riskbedöm arbetsmiljön på din distansarbetsplats

Distansarbetet har blivit en del av "det nya normala arbetssättet" efter Pandemin och fler arbetsgivare erbjuder sina medarbetare denna möjlighet. Du som arbetsgivare har samma arbetsmiljöansvar för dina medarbetare vilket ställer större krav på dem att själva kunna upptäcka arbetsmiljörisker på hemmakontoret. Behöver du stärka din eller dina medarbetares kompetens i att riskbedöma sin arbetsmiljö på hemmakontoret? Då kan vi erbjuda en Teamsutbildning där Ergonom och Psykolog under en timme utbildar i att riskbedöma både gällande ergonomiska aspekter och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Kontakta thea.berggren@varnumhalsan.se för mer info och anmälningslänk

Arbeta på ett bra sätt på distansarbetsplatsen

Att kunna arbeta hemifrån är för många en möjlighet, men det kan jag längden också bli en stor utmaning!

I detta webinar får du konkreta råd och tips om hur du skapar en bra ergonomisk kontorsarbetsplats och hur du skapar goda vanor och rutiner kring distansarbetet.

Utbildningen hålls via Teams under 60 minuter och leds av Ergonom och Psykolog.

Aktuella öppna utbildningar på VarnumHälsan

Under våren 2023 erbjuder VarnumHälsan en rad Öppna utbildningar!En öppen utbildning innebär att medarbetare från flera företag har möjlighet att anmäla sig.Vi erbjuder alltid företagsspecifika utbildningar också så får ni ihop en egen grupp är ni välkomna att höra av er så bokar vi det! Här kommer information om de utbildningar vi planerar under hösten, klicka gärna vidare på respektive länk för mer info och anmälan!

Belastningsergonomiutb.

Under den här utbildningen varvar vi föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska moment med utgångspunkt i AFS 2012:2 Belastningsergonomi. Behöver du uppdatera dina kunskaper om hur kroppen svarar på olika typer av fysiska belastningar som du möter i arbetslivet, hur man kan arbeta mer ergonomiskt och vilka risker ni har? Då kan detta vara utbildningen för dig!

Utbildningen anpassas efter den typ av belastningar och risker som finns på just ert företag!

Bemötande vid psykisk ohälsa

Utbildningen handlar om psykisk ohälsa, stress/sårbarhetsmodellen, symtom och hur man som chef eller arbetsledare kan bemöta medarbetare med psykisk ohälsa. Utbildningen är 1,5-2 timmar och kan utföras i kunds lokaler eller hos varnumHälsan

Bullerutbildningen

Den här utbildningen vänder sig till er som vill få en ökad kunskap om buller på arbetsplatsen och skapa förutsättningar för att kunna uppfylla lagstadgade krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:16·        

Exempel på innehåll är grundläggande teori gällande ljud och buller, hörselns påverkan på buller, arbetsplatsers bullersituation och möjliga åtgärder för att minska bullret.

Denna utbildning kan vi erbjuda både live men även via e-learning. Kontakta oss för mer info.

Ledarskap i "det nya normala"

I takt med att allt fler återgår till arbetsplatserna, utformas ett nytt arbetsliv, ”det nya normala”. Många vill fortsätta arbeta på distans till viss del. Det här för med sig nya utmaningar och krav på chefer, ett så kallat ”hybridledarskap”, en kombination av att leda delvis på plats och delvis på distans.

Vi tar oss an frågeställningar som:

Chefens roll i ”det nya normala”

Hur stärker du självledarskapet hos dina medarbetare?

Hur skapar vi sammanhållning?

Hybridmöten, hur får vi till dem?

Diskussion/case

Digitala föreläsningar och utbildningar

För att hantera situationen kring pågående pandemi och dess restriktioner på ett så bra sätt som möjligt samt för att kunna förmedla kunskap och kompetens vidare så arbetar vi på VarnumHälsan kontinuerligt med att förbättra oss digitalt och erbjuder flera av våra utbildningar och föreläsningar via Teams för våra kunder.

Vi har utbildningar som rör det mesta inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap. Allt från hur sömnen påverkar er, hur ni arbetar mer hållbart, följer lagar och föreskrifter, äter bra, om hur ni står och belastar på ett bra sätt, blir bättre ledare och hur ni hanterar stress. Utbildningarna vänder sig till chefer, ledare och medarbetare.

Första hjälpen till barn inkl HLR

Under denna fyra timmars utbildning får du grundläggande kunskaper och färdigheter i Första Hjälpen till Barn inkl hjärt- och lungräddning. Utbildningen består till stor del av praktisk övning med träningsdocka där varje person har varsin docka under själva utbildningstillfället.

Max 12 deltagare/grupp och utbildningen hålls i era eller VarnumHälsans lokaler

Frukostföreläsningar under hösten 2023

Under hösten kommer vi erbjuda hela sex olika tillfällen då ni har möjlighet att komma och lyssna på nån av våra duktiga medarbetare, käka en go frukost och nätverka med människor från andra företag!

*Vibrationer, 12/9 i Karlskoga, 14/9 i Kristinehamn ( tillfälle 1-2)

*Hur kan vi arbeta bättre med hälsorelaterade frågor? 10/10 Karlskoga, 12/10 Kristinehamn ( tillfälle 3-4)

*Hur tacklar vi stressen/konflikter hos våra medarbetare (i jultider)? 21/11 Karlskoga 23/11 Kristinehamn ( tillfälle 5-6)

Fysisk aktivitet för ett hållbart arbetsliv

Föreläsningen syftar till att ge en ökad medvetenhet och större kunskap om hur kroppen är uppbyggd, svarar på olika typer av belastning och hur man kan förebygga belastningsbesvär genom fysisk träning.

Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare (Vuxen-HLR) Repetition

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller ett företag som genomgått grundutbildningen Hjärt-och lungräddning med hjärtstartare (Vuxen-HLR) inom de senaste två åren.

Utbildningstid 2 timmar

Inspirationsföreläsningar för HR, chefer och arbetsledare

Inspirationsföreläsningarnas syfte är att ge övergripande kunskap och inspiration till att leda med rätt verktyg på olika områden. Flera föreläsningar kan med fördel kombineras ihop till en halvdag.

Ledarskap

-hur viktig är chefen och varför då?

Fysisk aktivitet för ett hållbart arbetsliv

- Att regelbunden fysisk aktivitet ger positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan är välkänt för de flesta. Genom ökad medvetenhet hos dina medarbetare kan det resultera i lägre sjukfrånvaro, bättre upplevd hälsa och bättre allmänt välbefinnande. Hur kan du som arbetsgivare stötta dina medarbetare till att vara mer aktiv?

Stress – Vilka signaler ska man vara uppmärksam på hos sina medarbetare – och sig själv? Hur säkerställer man att stressen fyller sin funktion på arbetsplatsen?  

Riskbruk Alkohol – Vad är riskbruk alkohol? Hur kan arbetsgivaren arbeta med dess frågor?

Kost och hälsa

-Övervikt och fetma innebär en ökad risk att drabbas av ohälsa och är en av de främsta orsakerna till sjukdom och förtida död i Sverige. Redan små förändringar kan göra stor skillnad, som att tillföra en god vana utan att ta bort en dålig! Att ändra livsstil från ohälsosam till hälsosam är dock en utmaning!  Hur kan du som arbetsgivare göra för att stötta dina medarbetare?

Inspirationsföreläsningar för medarbetare

Inspirationsföreläsningarnas syfte är att ge kortfattad kunskap och inspiration i olika ämnen och passar exempelvis vid personaldagar eller andra utbildningstillfällen. Varje föreläsning är ca 45 min, välj mellan en eller flera av dessa:

Fysisk aktivitet för ett hållbart arbetsliv

Med små förändringar kan vi uppnå hållbara positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan genom fysisk aktivitet och träning. Minska stressrelaterade besvär och motverka våra vanligaste folksjukdomar. Hur ska vi träna för ett hållbart (arbets)liv?

Stress

Vad är stress? När blir stress ett problem? Vad är god stresshantering?

Kost och hälsa

En boost av kunskap gällande kost och hälsa, men utan pekpinnar! 

Riskbruk Alkohol

Vad är riskbruk? Hur ser alkoholkonsumtionen ut i Sverige? Kan vi själva förändra våra alkoholvanor som individ eller i vår organisation?

Var vaken för din sömn! Få en större förståelse för din viktiga sömn. Vad fungerar för att sova bättre?   

Kontorsergonomi, föreläsning och riskbedömning

Här erbjuds en kortare föreläsning gällande ergonomiska aspekter på kontorsarbetet, hur belastningar i arbetet påverkar hälsan och syftar till att ge inspiration till att arbeta mer ergonomiskt. Anpassas efter om medarbetarna även arbetar på distans.

Föreläsningen kan med fördel kompletteras med er ergonomirond inkl synergonomi där varje medarbetares arbetsplats riskbedöms och förslag till förbättringar lämnas i en rapport till chef.

Kost och hälsa

Här har du en föreläsning för företag som önskar ge sina medarbetare en boost av bra och nyttig kunskap gällande Kost & Hälsa, men utan pekpinnar! Föreläsningen syftar till att ge inspiration och kunskap om hur hälsovinster kan göras med enkla medel för en bättre livsstil.

Har du koll - vad kan just du göra för att förbättra dina vanor?

Små förändringar kan göra stor skillnad för hälsan!

Planera, planera, planera!

Salt, sött, grönt, grovt, vitt, snabbt, långsamt, vad gäller?

Hälsovinster-vad menas med det?

Fysisk aktivitet- hur mycket krävs?

L-ABC (första hjälpen) med eller utan HLR-utbildning

Första hjälpen utbildningen vänder sig till företag som önskar att skapa en trygg arbetsplats där flera av medarbetarna har kunskap om hur Första-Hjälpen-arbetet planeras, organiseras och utförs utifrån den egna arbetsplatsens olycksfallsrisker.

Utbildningstid 2,5 timme, kan kompletteras med HLR utbildning.

MediYoga för nybörjare

MediYoga är en evidensbaserad terapeutisk yogaform som används allt flitigare inom hälso-och sjukvård. De övergripande effekterna som svensk forskning visar är

-minskad stress, oro och ångest

-minskad smärta

-sänkt blodtryck

-ökad livskvalitet

-ökad sömnkvalitet

Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare (Vuxen-HLR) Grundutbildning

Under denna tre timmars utbildning får du grundläggande kunskaper och färdigheter i hjärt- och lungräddning inkl hjärtstartare. Utbildningen består till stor del av praktisk övning med träningsdocka där varje person har varsin docka under själva utbildningstillfället.

OSA, organisatorisk och social arbetsmiljöutbildning

Under denna halvdagsutbildning får deltagaren grundläggande kunskaper i syfte, mål och innehåll i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö och kan efter utbildningen starta upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom området.

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap och tolkning av föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö och hur den integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Riskbruk

Denna utbildning vänder sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud och innehåller föreläsningar och diskussioner kring om alkoholens effekter utifrån perspektivet Riskbruk – Skadligt bruk och Beroende samt utmaningar i arbetslivet med alkohol/droger. Vad finns det för verktyg – hur arbetar vi förebyggande i beroendefrågor inom företaget och med fördel kan den interna Drogpolicyn ligga till grund för denna diskussion.

Smittskyddsutbildning

Denna utbildning vänder sig till företag som omfattas av Smittskydd enlig AFS 2018:4 exempelvis: anställda i lokalvård och fastighetsskötsel men även till företag som önskar mer kunskap i hygienrutiner gällande Corona. Du erhåller en ökad kunskap om smittskydd och hur man ska arbeta förebyggande

StressKompassen

I denna workshop får man möjlighet att reflektera över vilka faktorer som påverkar ens mående idag och vad man behöver för att komma vidare. Vi tar upp vanliga orsaker till stress och obalans, både på arbetet och privat. Till hjälpa att bedöma sitt mående får man också fylla i några vanliga skattningsskalor.

Efter denna workshop kommer man att ha fått hjälp att ta ut "kompassriktningen" för ett liv i bättre balans. Antingen jobbar man vidare på egen hand, eller med hjälp av någon av våra fortsättningsmoduler.

Tobaksavvänjning

Tobaksavvänjning är för dig som röker eller snusar och vill ha stöd i att bli fri från detta. Under tio veckor ges stöd enskilt och i grupp. I grupp möter du andra personer i liknande situation och ni följs åt i ett gemensamt tobakstopp.

Efter genomförd utbildning ska medarbetarens mål vara och förbli nikotinfri.

Utbildning i kemiska arbetsmiljörisker (tidigare härdplastutbildning)

Att arbeta med kemikalier ställer krav på säkerhet och att kunskaperna är aktuella. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011: 19 med senare uppdateringar, ställer krav på utbildning för de som leder eller sysselsätts i ett arbete där man kan exponeras för kemiska produkter som har allergiframkallande egenskaper och vissa krav är belagda med sanktionsavgifter.

Är du osäker på om du omfattas? Hör av dig till oss så reder vi ut begreppen.

Utbildning kring stress

Under den här föreläsningen önskar vi skapa en förståelse för stress och hur den kommer till uttryck. Hur påverkar stress vår kropp och beteende i olika situationer, hur kan stress hanteras? Vad är vanliga orsaker och konsekvenser och hur kan vi hantera stress?

Du som deltagare får möjlighet att reflektera över egna strategier för stresshantering och om de är funktionella, dvs uppnår vi det vi önskar?

Hösten 2023 gratis frukostföreläsning

Vi bjuder in på frukostföreläsningar i Kristinheamn och Karlskoga med olika teman.

September - Vibrationsskador från handhållna maskiner

Oktober - Hur kan arbetsgivaren stötta medarbetaren kring hälsorelaterade frågor

November - Förebygg stress kring julen som kan leda till konflikter.

Begränsat antal platser & då gäller först till kvarn! Meddela gärna eventuella matallergier.

ArbetsmiljöProfilen ®

Arbetsmiljöprofilen ger en allsidig bild av både den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den används som ett verktyg för att genomföra och följa upp systematiska arbetsmiljöarbete. Frågorna besvaras digitalt av varje enskild medarbetare och består av 22 delområden avseende psykosocial arbetsmiljö, 8 delområden avseende fysiska arbetsmiljö, 6 delområden avseende riskanalys och 7 delområden gällande olika stressreaktioner. I rapporten redovisas bakgrundsfaktorer samt spridningsvärden på samtliga delområden vid grupper från 9 personer. Dessutom ingår en sammanställning av de 15 starka och de 15 svaga sidorna inom de olika områdena. Ni får en bra underlag för ert fortsatta arbetsmiljöarbete!

Besiktning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi hjälper er att få kontroll över ert arbetsmiljöarbete. Genom en besiktning utifrån grundläggande delar av det systematiska arbetsmiljöarbete får du kontroll över vad som fungerar i din verksamhet och vilka eventuella behov av förbättring som finns. Målet med besiktningen är att kartlägga företagets arbetsmiljöarbete utifrån styrkor, behov och utvecklingsmöjligheter.

Vi sammanställer ett besiktningsprotokoll som ni sedan har nytta av i ert fortsatta arbetsmiljöarbete.

Tjänsteansvarig arbetsmiljöingenjör

Chefsstöd

Vi erbjuder dig som chef att få stöd i chefsrollen, i grupp eller individuellt, genom coachning eller handledning. Riktar sig både till dig som är ny i din roll även även till dig som arbetat ett tag som chef.

·       Hållbart ledarskap

·       Personlig utveckling

·       Balans mellan arbete och fritid

·       Kommunikationsmönster  

Ansvarig Psykolog och Psykoterapeut

Faktaundersökning Kränkande särbehandling

Mer info kommer, kontakta oss direkt vid förfrågan

Kollegiala samtalsgrupper

Saknar du som chef forumet att diskutera och utbyta erfarenheter kring ämnen som kan vara svåra att hantera som chef? Då kan kollegiala samtalsgrupper vara nått för dig!

Under tio tillfällen träffas ni tillsammans med psykolog och har reflekterande samtal som utgår från en problembaserad metod utifrån valda utmaningar i vardagen som chef. Ni får bla ett erfarenhetsutbyte med andra chefer, långsiktigt socialt nätverk och verktyg som stärker dig hur du hanterar stress i din vardag.

Ansvarig Psykolog

Konflikthantering

VarnumHälsan kan stötta arbetsgrupper där klimatet präglas av missämja, dålig prestation och allmänt missnöje till följd av konflikter genom konflikthantering. Om kränkande särbehandling förekommit kan vi utföra faktaundersökning kring det.

Upplägget anpassas efter kundens behov.

Ansvariga Psykolog, Psykoterapeut eller Psykiatriker

Lagstadgade undersökningar

Hälsokartläggningar

VarnumHälsan erbjuder flera olika typer av Hälsokartlägngingar beroende på hur just Er organisation ser ut eller vilket behov Ni har!

Typ av Hälsokartläggning planeras bäst i samråd med vår utbildade personal.

De olika varianterna innehåller följande delar:

Hälsokartläggning Bas

Basprovtagning

Basprovtagning: blodvärde, blodsocker, blodtryck, kolesterol, längd, vikt och midjemått

Individen meddelas sina provsvar i samband med besöket

Hälsokartläggning Organisatorisk och Arbetsplatsinriktad

Samtal med fokus på hälsa, livsstil och arbetsmiljö med basprovtagning.

Arbetsmiljö med inriktning på både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer.

Basprovtagning: blodvärde, blodsocker, blodtryck, kolesterol, längd, vikt och midjemått.

Individen meddelas sina provsvar i samband med besöket.

Uppföljning​Rapport sker utifrån överenskommelse med kundföretaget. För skriftlig rapport krävs att minst 15 undersökningar är genomförda pga sekretess.

Hälsoprofilbedömning (HPB)

Hälsobedömningen fokuserar på den aktuella livsstilen och konditionen.

Genom hälsoprofilbedömningen får man enkelt en uppfattning om sitt sätt att leva.

Profilen kartlägger riskfaktorer och blickar framåt, visar nya möjligheter och ger impulser till förändring i positiv riktning.Tjänsten HPB utförs genom:

Frågeformulär där svaren bildar individens hälsoprofil (Plustoo)

Rådgivande samtal

Provtagning med längd, vikt, BMI, midjemått, blodtryck, Hb, blodsocker, kolesterol

Konditionstest

UppföljningRapport sker utifrån överenskommelse med kundföretaget. För skriftlig rapport krävs att minst 15 undersökningar är genomförda pga sekretess.

ArbetsmiljöProfilen®

ArbetsmiljöProfilen® ger en allsidig bild av både den organisatoriska, sociala och den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats. Den kan användas som ett verktyg för att genomföra och följa upp systematiskt arbetsmiljöarbete.

ArbetsmiljöProfilen® kartlägger bl.a. följande:

Hur du i allmänhet trivs med ditt arbete och din arbetssituation

Din upplevelse av gemenskapen på arbetsplatsen

Din upplevelse av samspelet mellan olika grupper och avdelningar

Din upplevelse av ledningsklimatet i företaget/organisationen

Vilka områden som skapar stress och belastning i arbetet

Förekomst av mobbning och trakasserier på arbetet

Din upplevelse av den fysiska arbetsmiljön

Din upplevelse av hälsorisker i arbetsmiljön

Besvär förorsakade av arbetsförhållandena

Vilka områden som kan utvecklas och förbättras för att skapa en bättre arbetsmiljö

Vilka områden som kan utvecklas och förbättras för att skapa en bättre arbetsmiljö

Hör av Dig för mer information om vilken Hälsokartläggning som skulle passa Ert företag bäst.

Personal och arbetsmiljörond

Vid en personal och arbetsmiljörond träffas chef och personal från VarnumHälsan regelbundet för att diskutera aktuella frågor kring arbetshälsan på avdelningen. Frågor som tas upp kan vara t ex tidiga signaler på ohälsa, sjukfrånvaro, både lång och kort, uppföljning av eventuella rehabärenden, hur man ligger till med riskbedömningar och lagstadgade undersökningar. Vi diskuterar åtgärder som bibehåller en god arbetshälsa och främjar en bra arbetsmiljö.

Tack vare detta arbetssätt bildas ett nätverk kring arbetsmiljöfrågorna vilket resulterar i ökad kompetens och ett förbättrat samarbete.

 

 

 

 

Riskbedömningar av olika arbetsmiljöfaktorer

Att undersöka och riskbedöma arbetsmiljön är en del av det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet som syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där alla arbetstagare trivs och mår bra.

Våra experter hjälper dig att utföra olika typer av riskbedömningar, utifrån din verksamhets behov och risker. Riskbedömningen utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter där fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden ska undersökas. Buller, belysning, ergonomisk belastning och kemiska hälsorisker är exempel som påverkar den fysiska arbetsmiljön. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas exempelvis av stress, relationer, arbetsorganisation och arbetsinnehåll.

StressProfilen®

StressProfilen® består av 224 frågor som besvaras digitalt och består av frågor kring den stress som en person upplever och hur den reagerar på stress både i och utanför arbetet. Starka och svaga sidor uppmärksammas och man kan se samband mellan orsakerna till negativa stress, förmåga att hantera stress och stressreaktioner. efter genomgången StressProfilens® resultat kan man upprätta en handlingsplan som kan vara till hjälp för den som vill förändra något i sin livssituation.

Ansvarig Psykolog

Copyright © 2023 Varnumhälsan. Alla rättigheter reserverade.
Webbplats av