Rehabilitering

Rehabilitera genom att stärka friska förmågor

Syftet med rehabilitering är att skapa förutsättningar för dig att återvända till arbetet efter en sjukdom, skada eller andra förhållanden som påverkat arbetsförmågan.

Du som är arbetsgivare har ansvar för att anpassa arbetsmiljön och att ge dina anställda den handledning och stöd de behöver. Det kan handla om att ändra arbetsuppgifterna eller arbetstiderna. Det kan också innebära att skaffa utrustning som behövs, eller förändra hur ansvaret fördelas på arbetsplatsen. Man kan säga att du har ansvar för att skapa ett system som säkerställer att kraven i arbetsmiljölagen uppfylls.

En rehabilitering i samarbete med VarnumHälsan fokuserar på möjligheter snarare än begränsningar. Genom att komma in tidigt i processen kan vi minska risken för sjukfrånvaro. Vi arbetar med att stärka de förmågor som är friska. Dessutom kan vi plocka fram hjälpmedel och redskap som kan underlätta din situation och hjälpa dig att återgå till ditt vanliga arbete.

Vill du lära dig mer om hur en rehabilitering går till är du välkommen att kontakta oss.