Hälsovård

Hälsovård utan väntetider

På VarnumHälsan strävar vi efter att du ska få så snabb service som möjligt. Om vi själva inte kan hjälpa dig skriver vi en remiss till en specialist. Vi har nämligen insett att en av nyckelfaktorerna för framgångsrik vård är att upptäcka problem tidigt och snabbt behandla dem.

Vilken vård behöver du?

Varje företag har unika behov av hälsovård, beroende på bransch, medelålder och arbetsmiljö. Vi kan hjälpa er att se över om ni har en arbetsmiljö som innefattar krav på till exempel medicinska kontroller eller att göra en riskbedömning för ert företag. Vi har kompetens för att klara det mesta.

Ta ditt ansvar

Enligt arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring har du som arbetsgivare ansvar för anpassning och rehabilitering när det gäller arbetsplatsen. Vi på VarnumHälsan kan hjälpa dig att fullfölja dessa skyldigheter.

Hör av dig så hjälper vi dig förbättra er hälsovård.