Arbetsmiljö

drops-of-water-578897_640

Du tjänar på att ha en bra arbetsmiljö

VarnumHälsan har hjälpt många företag att öka sin lönsamhet genom förbättringar i arbetsmiljön. Vår erfarenhet är att små förändringar ofta gör stor skillnad. Med hjälp av exempelvis ergonomiska förbättringar eller bättre belysning kan du öka produktiviteten och arbetsglädjen avsevärt, samtidigt som du minskar mängden sjukskrivningar och personskador. Arbetsmiljön måste även fungera väl på det psykologiska planet. Alla medarbetare behöver känna att de kan påverka sin situation. Dessutom behöver de känna sig delaktiga och behövda för att fungera väl i samarbete med andra. Sist men inte minst har vi hjälpt ett antal ”farliga” arbetsplatser att öka sin säkerhet och förebygga olyckor runt hantering av kemikalier och farliga maskiner.

Det börjar med en utredning

Varje uppdrag börjar med en utredning. Vi kartlägger den fysiska och den psykiska miljön. Vi inventerar risker, ljud och ljus, ventilation, kemikalier, ergonomi, arbetsställningar, lyft med mera. Analysen utförs av vår arbetsmiljöingenjör, men vid behov kopplar vi även in en ergonom, en sköterska och en psykolog. När utredningen är färdig tar vi fram förslag på åtgärder för att förebygga fysiska och psykiska skador.

Vad säger lagen?

Läs vilka skyldigheter du som arbetsgivare har att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet: Arbetsmiljöverkets webbplats