Arbetsmiljö

drops-of-water-578897_640

Du tjänar på att ha en bra arbetsmiljö

VarnumHälsan har hjälpt många företag att öka sin lönsamhet genom förbättringar i arbetsmiljön. Vår erfarenhet är att små förändringar ofta gör stor skillnad.

Med hjälp av exempelvis ergonomiska förbättringar eller bättre belysning kan du öka produktiviteten och arbetsglädjen avsevärt, samtidigt som du minskar mängden sjukskrivningar och personskador.

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver även den vara bra för att nå lönsamhet och effektivitet. Ledarskap, medarbetarskap och kommunikation är nycklar för att nå dit. Dessa delar har vi framgångsrikt hjälpt företag och organisationer med.

Sist men inte minst har vi hjälpt ett antal ”farliga” arbetsplatser att öka sin säkerhet och förebygga olyckor runt hantering av kemikalier och farliga maskiner.

 

Vad säger lagen?

Läs vilka skyldigheter du som arbetsgivare har att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet: Arbetsmiljöverkets webbplats