Utbildning – Föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildning
Föreskrift kring organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som började gälla den 31 mars 2016. Tanken med de nya föreskrifterna är att människor inte ska behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Arbetsmarknaden och arbetslivet har förändrats likväl som kunskapen kring vilka orsaker som ligger till grund för arbetsrelaterad ohälsa i dagens arbetsliv. Föreskrifterna konkretiserar arbetsmiljölagen, som är en generell lagstiftning, och preciserar vilka faktorer som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. Tydligare regler gör det lättare för arbetsgivare att göra rätt.

Vi på VarnumHälsan erbjuder utbildning i ovanstående, för mer information och anmälan Läs mer här