Produktkatalog

För mer information eller offert: Kontakta oss här!

För aktuella utbildningar att anmäla sig till: Aktuella utbildningar just nu!

Kommunikation och förhållningssätt

Kommunikation och förhållningssätt Image

Målgrupp

Chefer och arbetsgrupper där man vill veta mer om hur kommunikation och personligt förhållningssätt påverkar arbetsmiljö och resultat. 

 

Syfte

Att belysa kommunikationens betydelse för arbetsmiljö och resultat samt hur vi kan hushålla med vår mentala energi.

 

Mål

Ökad förståelse kring kommunikationens betydelse samt en ökad förståelse hur jag kan hushålla med min energi.

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är tre timmar

Utbildningen är av föreläsningskaraktär med inslag av enklare praktiska övningar

 

Innehåll

 • Vad är kommunikation?
 • Tanke, känsla, handling
 • Ord och dess betydelse för kommunikationen
 • Konstruktiv kommunikation, transaktionsanalys
 • Eget ansvar och personligt förhållningssätt
 • Hur hushåller jag med min energi?

 

 

Utbildningen genomförs av

Organisationskonsult

Kategori
Utbildning

Kommunikation och förhållningssätt

Kommunikation och förhållningssätt Image

Målgrupp

Chefer och arbetsgrupper där man vill veta mer om hur kommunikation och personligt förhållningssätt påverkar arbetsmiljö och resultat. 

 

Syfte

Att belysa kommunikationens betydelse för arbetsmiljö och resultat samt hur vi kan hushålla med vår mentala energi.

 

Mål

Ökad förståelse kring kommunikationens betydelse samt en ökad förståelse hur jag kan hushålla med min energi.

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är tre timmar

Utbildningen är av föreläsningskaraktär med inslag av enklare praktiska övningar

 

Innehåll

 • Vad är kommunikation?
 • Tanke, känsla, handling
 • Ord och dess betydelse för kommunikationen
 • Konstruktiv kommunikation, transaktionsanalys
 • Eget ansvar och personligt förhållningssätt
 • Hur hushåller jag med min energi?

 

 

Utbildningen genomförs av

Organisationskonsult