Produktkatalog

För mer information eller offert: Kontakta oss här!

För aktuella utbildningar att anmäla sig till: Aktuella utbildningar just nu!

LABC

LABC Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.

 

Syfte

Att skapa en trygg arbetsplats där flera av medarbetarna har kunskap om hur Första-Hjälpen-arbetet planeras, organiseras och utförs utifrån den egna arbetsplatsens olycksfallsrisker.

 

Mål

Efter genomförd utbildning ska medarbetaren:

 • Ha kunskap om Första-Hjälpen-utrustningen samt hur Första-Hjälpen-arbetet är organiserat på arbetsplatsen
 • Ha kunskap om arbetsplatsens specifika olycksfallsrisker
 • Ha färdighet i att bedöma läget på olycksplatsen samt hos den skadade
 • Ha färdighet i hur man ger Första-Hjälpen vid akut skada eller sjukdom i väntan på ambulans

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är fyra timmar.

Bedömning av livstecken

 

Innehåll

 • Fria luftvägar
 • Bröstkompressioner
 • Inblåsningar, Larmrutiner, Stabilt sidoläge
 • Bedöma läget på olycksplatsen och den skakades eller sjukes tillstånd
 • Veta hur man ger första hjälpen vid akut skada eller sjukdom (L-ABC)
 • Ta hand om den drabbade på bästa sätt
 • Känna till hur första hjälpen utrustningen fungerar och vem som ansvarar för den
 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker

 

Utbildningen genomförs av

Företagssköterska

Kategori
Utbildning

LABC

LABC Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.

 

Syfte

Att skapa en trygg arbetsplats där flera av medarbetarna har kunskap om hur Första-Hjälpen-arbetet planeras, organiseras och utförs utifrån den egna arbetsplatsens olycksfallsrisker.

 

Mål

Efter genomförd utbildning ska medarbetaren:

 • Ha kunskap om Första-Hjälpen-utrustningen samt hur Första-Hjälpen-arbetet är organiserat på arbetsplatsen
 • Ha kunskap om arbetsplatsens specifika olycksfallsrisker
 • Ha färdighet i att bedöma läget på olycksplatsen samt hos den skadade
 • Ha färdighet i hur man ger Första-Hjälpen vid akut skada eller sjukdom i väntan på ambulans

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är fyra timmar.

Bedömning av livstecken

 

Innehåll

 • Fria luftvägar
 • Bröstkompressioner
 • Inblåsningar, Larmrutiner, Stabilt sidoläge
 • Bedöma läget på olycksplatsen och den skakades eller sjukes tillstånd
 • Veta hur man ger första hjälpen vid akut skada eller sjukdom (L-ABC)
 • Ta hand om den drabbade på bästa sätt
 • Känna till hur första hjälpen utrustningen fungerar och vem som ansvarar för den
 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker

 

Utbildningen genomförs av

Företagssköterska