Produktkatalog

För mer information eller offert: Kontakta oss här!

För aktuella utbildningar att anmäla sig till: Aktuella utbildningar just nu!

Konflikthantering

Konflikthantering Image

Målgrupp

Chefer och arbetsgrupper där man vill veta mer om konflikter och hur de påverkar vår vardag

 

Syfte

Att belysa mellanmänskliga konflikter och få möjlighet att reflektera kring dessa

 

Mål

Ökad kunskap om konflikter, hur de påverkar vår vardag och vad vi kan göra åt dem.

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är tre timmar.

Utbildningen är av föreläsningskaraktär med inslag av enklare praktiska övningar

 

Innehåll

  • Vad är konflikt?
  • Hur uppstår konflikter?
  • Konflikthanteringsstilar
  • Konstruktiv kommunikation

 

Utbildningen genomförs av

Organisationskonsult

Kategori
Utbildning

Konflikthantering

Konflikthantering Image

Målgrupp

Chefer och arbetsgrupper där man vill veta mer om konflikter och hur de påverkar vår vardag

 

Syfte

Att belysa mellanmänskliga konflikter och få möjlighet att reflektera kring dessa

 

Mål

Ökad kunskap om konflikter, hur de påverkar vår vardag och vad vi kan göra åt dem.

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är tre timmar.

Utbildningen är av föreläsningskaraktär med inslag av enklare praktiska övningar

 

Innehåll

  • Vad är konflikt?
  • Hur uppstår konflikter?
  • Konflikthanteringsstilar
  • Konstruktiv kommunikation

 

Utbildningen genomförs av

Organisationskonsult