Produktkatalog

För mer information eller offert: Kontakta oss här!

För aktuella utbildningar att anmäla sig till: Aktuella utbildningar just nu!

Fysisk aktivitet - hållbart arbetsliv

Fysisk aktivitet - hållbart arbetsliv Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.

Syfte

Ge en ökad medvetenhet och större kunskap om hur kroppen är uppbyggd, svarar på olika typer av belastning och hur man kan förebygga belastningsbesvär genom fysisk träning.

Mål

Deltagarna ska efter genomförd utbildning ha kunskaper om de positiva effekterna som fysisk aktivitet och träning har på hälsa, välbefinnande och ett hållbart arbetsliv.

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är två timmar. Utbildningen varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska moment

Innehåll

 • Hälsobegreppet
 • Fysisk aktivitet
 • Fysisk träning
 • Fysisk träning för ett hållbart arbetsliv
 • Dagens kostvanor och rekommendationer
 • Långvarigt stillasittande

 

Utbildningen genomförs av

Företagsgymnast

Kategori
Utbildning

Fysisk aktivitet - hållbart arbetsliv

Fysisk aktivitet - hållbart arbetsliv Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.

Syfte

Ge en ökad medvetenhet och större kunskap om hur kroppen är uppbyggd, svarar på olika typer av belastning och hur man kan förebygga belastningsbesvär genom fysisk träning.

Mål

Deltagarna ska efter genomförd utbildning ha kunskaper om de positiva effekterna som fysisk aktivitet och träning har på hälsa, välbefinnande och ett hållbart arbetsliv.

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är två timmar. Utbildningen varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska moment

Innehåll

 • Hälsobegreppet
 • Fysisk aktivitet
 • Fysisk träning
 • Fysisk träning för ett hållbart arbetsliv
 • Dagens kostvanor och rekommendationer
 • Långvarigt stillasittande

 

Utbildningen genomförs av

Företagsgymnast