Produktkatalog

För mer information eller offert: Kontakta oss här!

För aktuella utbildningar att anmäla sig till: Aktuella utbildningar just nu!

DHLR

DHLR Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.

Syfte

Skapa en trygg arbetsplats där flera av medarbetarna har en fördjupad kunskap om hjärtlungräddning och vet hur en hjärtstartare/defibrillator används för att kunna ge snabb hjälp vid hjärtstopp och därmed kunna rädda liv.

Mål

 • Efter genomförd utbildning ska medarbetaren:
 • Ha kunskap om hjärtats fysiologi vid hjärtstopp
 • Ha goda färdigheter i att utföra hjärt- och lungräddning med korrekta bröstkompressioner och inblåsningar
 • Ha kunskap om hur en defibrillator används, underhålls och kontrolleras
 • Ha kunskap om säkerhet vid användning av en defibrillator

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är två timmar. Förkunskaper/Förberedelser: Aktuella kunskaper i HLR (tränat HLR inom sex månader före utbildningen),

Läst in kursbok i D-HLR och genomfört webb-utbildning med godkänt resultat. Kursboken skickas till deltagarna ca en vecka innan utbildningsdagen. (Bok samt docka utlånas under utbildningen)

Innehåll

 • Kort repetition och test av HLR-teknik (krav på godkänd teknik)
 • Larmrutiner
 • Fysiologi vid hjärtstopp
 • Att använda en halvautomatisk defibrillator/hjärtstartare
 • Teamträning (fördelning av arbetet när man är flera livräddare)
 • Säkerhetsaspekter
 • Webb-utbildning med kursbevis som tas med till utbildningstillfället

Utbildningen genomförs av

Företagssköterska

Kategori
Utbildning

DHLR

DHLR Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.

Syfte

Skapa en trygg arbetsplats där flera av medarbetarna har en fördjupad kunskap om hjärtlungräddning och vet hur en hjärtstartare/defibrillator används för att kunna ge snabb hjälp vid hjärtstopp och därmed kunna rädda liv.

Mål

 • Efter genomförd utbildning ska medarbetaren:
 • Ha kunskap om hjärtats fysiologi vid hjärtstopp
 • Ha goda färdigheter i att utföra hjärt- och lungräddning med korrekta bröstkompressioner och inblåsningar
 • Ha kunskap om hur en defibrillator används, underhålls och kontrolleras
 • Ha kunskap om säkerhet vid användning av en defibrillator

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är två timmar. Förkunskaper/Förberedelser: Aktuella kunskaper i HLR (tränat HLR inom sex månader före utbildningen),

Läst in kursbok i D-HLR och genomfört webb-utbildning med godkänt resultat. Kursboken skickas till deltagarna ca en vecka innan utbildningsdagen. (Bok samt docka utlånas under utbildningen)

Innehåll

 • Kort repetition och test av HLR-teknik (krav på godkänd teknik)
 • Larmrutiner
 • Fysiologi vid hjärtstopp
 • Att använda en halvautomatisk defibrillator/hjärtstartare
 • Teamträning (fördelning av arbetet när man är flera livräddare)
 • Säkerhetsaspekter
 • Webb-utbildning med kursbevis som tas med till utbildningstillfället

Utbildningen genomförs av

Företagssköterska