Produktkatalog

För mer information eller offert: Kontakta oss här!

För aktuella utbildningar att anmäla sig till: Aktuella utbildningar just nu!

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.

 

Syfte

Ge en ökad medvetenhet och större kunskap om hur kroppen är uppbyggd, svarar på olika typer av belastning och hur man kan förebygga belastningsbesvär. Föreläsningen anpassas efter den typ av belastningar som finns på just Ert företag.

 

Mål

Deltagarna ska efter genomförd utbildning ha teoretiska och praktiska kunskaper inom belastningsergonomi och arbetsmiljöarbetet.

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är två timmar. Utbildningen varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska moment.

 

Innehåll

 • Grundläggande om människans anatomi och fysiologi
 • Lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser
 • Vilka risker manuell hantering innebär och när/hur tekniska hjälpmedel används
 • Tidiga signaler på överbelastning, Riskfaktorer på Ert företag
 • Träning för ett hållbart arbetsliv
 • Åtgärder ur ett MTO-perspektiv (människa, teknik och organisation)

 

Utbildningen genomförs av
Ergonom

Kategori
Utbildning

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.

 

Syfte

Ge en ökad medvetenhet och större kunskap om hur kroppen är uppbyggd, svarar på olika typer av belastning och hur man kan förebygga belastningsbesvär. Föreläsningen anpassas efter den typ av belastningar som finns på just Ert företag.

 

Mål

Deltagarna ska efter genomförd utbildning ha teoretiska och praktiska kunskaper inom belastningsergonomi och arbetsmiljöarbetet.

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är två timmar. Utbildningen varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska moment.

 

Innehåll

 • Grundläggande om människans anatomi och fysiologi
 • Lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser
 • Vilka risker manuell hantering innebär och när/hur tekniska hjälpmedel används
 • Tidiga signaler på överbelastning, Riskfaktorer på Ert företag
 • Träning för ett hållbart arbetsliv
 • Åtgärder ur ett MTO-perspektiv (människa, teknik och organisation)

 

Utbildningen genomförs av
Ergonom