Produktkatalog

För mer information eller offert: Kontakta oss här!

För aktuella utbildningar att anmäla sig till: Aktuella utbildningar just nu!

Besiktning av Systematiskt arbetsmiljöarbete

Besiktning av Systematiskt arbetsmiljöarbete Image

Beskrivning

Vi hjälper dig att få kontroll över ditt arbetsmiljöarbete. Genom en besiktning utifrån grundläggande delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet får du kontroll över vad som fungerar i din verksamhet och vilka eventuella behov av förbättring din verksamhet har.

Målgrupp

Företag med 0-49 anställda. Har du fler än 50 anställda? Hör av dig för upplägg och offert.

Mål

Målet med besiktningen är att kartlägga ert arbetsmiljöarbete utifrån styrkor, behov och utvecklingsmöjligheter.

Innehåll

Besök i din verksamhet

Genomgång av interna arbetssätt, rutiner och instruktioner med koppling till arbetsmiljö

Protokoll efter genomförd besiktning

Upplägg

Ni: beskriver er verksamhet och hur ni i dagsläget jobbar med arbetsmiljöfrågor och presenterar exempel från verksamhetens egna arbetssätt, rutiner och instruktioner.

Vi: besöker er verksamhet, samtalar med representanter och genomför besiktning utifrån gällande bestämmelser för systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi sammanställer också ett besiktningsprotokoll som ni har nytta av i ert fortsatta arbetsmiljöarbete.

Pris

Företagets storlek avgör priset för besiktningen.

0-9 anställda 1 495 kr

10-19 anställda 2 495 kr

20-29 anställda 3 495 kr

30-49 anställda 4 995 kr

50 eller fler anställda Begär offert.

Om det visar sig att din verksamhet är i behov av åtgärder och ni väljer att anlita oss som stöd vid genomförandet så dras besiktningsavgiften av från kostnaden för åtgärderna. Gäller inom 3 månader från besiktningsdatum.

Genomförs av
Arbetsmiljöingenjör

Kategori
Tjänster

Besiktning av Systematiskt arbetsmiljöarbete

Besiktning av Systematiskt arbetsmiljöarbete Image

Beskrivning

Vi hjälper dig att få kontroll över ditt arbetsmiljöarbete. Genom en besiktning utifrån grundläggande delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet får du kontroll över vad som fungerar i din verksamhet och vilka eventuella behov av förbättring din verksamhet har.

Målgrupp

Företag med 0-49 anställda. Har du fler än 50 anställda? Hör av dig för upplägg och offert.

Mål

Målet med besiktningen är att kartlägga ert arbetsmiljöarbete utifrån styrkor, behov och utvecklingsmöjligheter.

Innehåll

Besök i din verksamhet

Genomgång av interna arbetssätt, rutiner och instruktioner med koppling till arbetsmiljö

Protokoll efter genomförd besiktning

Upplägg

Ni: beskriver er verksamhet och hur ni i dagsläget jobbar med arbetsmiljöfrågor och presenterar exempel från verksamhetens egna arbetssätt, rutiner och instruktioner.

Vi: besöker er verksamhet, samtalar med representanter och genomför besiktning utifrån gällande bestämmelser för systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi sammanställer också ett besiktningsprotokoll som ni har nytta av i ert fortsatta arbetsmiljöarbete.

Pris

Företagets storlek avgör priset för besiktningen.

0-9 anställda 1 495 kr

10-19 anställda 2 495 kr

20-29 anställda 3 495 kr

30-49 anställda 4 995 kr

50 eller fler anställda Begär offert.

Om det visar sig att din verksamhet är i behov av åtgärder och ni väljer att anlita oss som stöd vid genomförandet så dras besiktningsavgiften av från kostnaden för åtgärderna. Gäller inom 3 månader från besiktningsdatum.

Genomförs av
Arbetsmiljöingenjör