Produktkatalog

För mer information eller offert: Kontakta oss här!

För aktuella utbildningar att anmäla sig till: Aktuella utbildningar just nu!

Arbetsmiljöutbildning 1,5 dagar

Arbetsmiljöutbildning 1,5 dagar Image

Behöver du komma igång med ditt arbetsmiljöarbete, fräscha upp dina arbetsmiljökunskaper eller få bekräftelse på att ditt arbetsmiljöarbete håller rätt kurs? Då är detta utbildningen för dig!

Målgrupp

Chefer, skyddsombud, arbetsmiljöombud, HR-funktioner m.fl.

Beskrivning

Under utbildningen hanteras den lagstiftning som reglerar arbetsmiljöområdet och som ligger till grund för arbetsmiljöarbetet. För att omsätta faktiska krav i praktiken vävs din verksamhets egna processer och arbetssätt in i utbildningen. Du som deltagare ges möjlighet att påbörja, utveckla och analysera ditt arbetsmiljöarbete genom diskussioner, övningar och kunskapsöverföring mellan deltagare.

Genomförande

Föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner. Utbildningen anpassas delvis till din verksamhets egna processer, arbetssätt och rutiner. Under tiden mellan första och andra tillfället får du som deltagare ”hemuppgifter” i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

Dag 1, 8.30-16.00

8.30 Introduktion
(Introduktion till arbetsmiljö, vad är arbetsmiljö?, Vilka krav ställs på dig som ansvarig?, Syfte, förvätningar, prioriteringar, avgränsningar, Utmaningar och målformuleringar)

10.00 Systematiskt arbetsmiljöarbete
(Ansvar, roller, samverkan, Uppgiftsfördelning, Riskhantering, Verktyg för att säkerställa god arbetsmiljö, Om något går fel, vad händer då?)

12.00 Lunch

12.45 Systematiskt arbetsmiljöarbete, forts.

13.45 Arbetsmiljöteman
(Orientering kring fysisk och psykosocial arbetsmiljö, Möjlighet att anpassa teman efter gruppens behov och önskemål)

15.45 Genomgång av hemuppgifter

Dag 2, 8.30-12.00

8.30 Återkoppling från dag 1

9.30 Presentation av hemuppgift
(Genomgång av hemuppgift; resultat, vad fungerade bra och vad kan förbättras?)

11.30 Ditt nästa steg?, avslutning och utvärdering

Pris

Utbildningen kostar 7 500kr/ person , i priset ingår fika och kursmaterial. Vid tre eller fler deltagare från samma företag är priset 6900 kr/ person.

Utbildningen genomförs av

Arbetsmiljöingenjör
Johan Rydbeck

Kategori
Utbildning

Arbetsmiljöutbildning 1,5 dagar

Arbetsmiljöutbildning 1,5 dagar Image

Behöver du komma igång med ditt arbetsmiljöarbete, fräscha upp dina arbetsmiljökunskaper eller få bekräftelse på att ditt arbetsmiljöarbete håller rätt kurs? Då är detta utbildningen för dig!

Målgrupp

Chefer, skyddsombud, arbetsmiljöombud, HR-funktioner m.fl.

Beskrivning

Under utbildningen hanteras den lagstiftning som reglerar arbetsmiljöområdet och som ligger till grund för arbetsmiljöarbetet. För att omsätta faktiska krav i praktiken vävs din verksamhets egna processer och arbetssätt in i utbildningen. Du som deltagare ges möjlighet att påbörja, utveckla och analysera ditt arbetsmiljöarbete genom diskussioner, övningar och kunskapsöverföring mellan deltagare.

Genomförande

Föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner. Utbildningen anpassas delvis till din verksamhets egna processer, arbetssätt och rutiner. Under tiden mellan första och andra tillfället får du som deltagare ”hemuppgifter” i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

Dag 1, 8.30-16.00

8.30 Introduktion
(Introduktion till arbetsmiljö, vad är arbetsmiljö?, Vilka krav ställs på dig som ansvarig?, Syfte, förvätningar, prioriteringar, avgränsningar, Utmaningar och målformuleringar)

10.00 Systematiskt arbetsmiljöarbete
(Ansvar, roller, samverkan, Uppgiftsfördelning, Riskhantering, Verktyg för att säkerställa god arbetsmiljö, Om något går fel, vad händer då?)

12.00 Lunch

12.45 Systematiskt arbetsmiljöarbete, forts.

13.45 Arbetsmiljöteman
(Orientering kring fysisk och psykosocial arbetsmiljö, Möjlighet att anpassa teman efter gruppens behov och önskemål)

15.45 Genomgång av hemuppgifter

Dag 2, 8.30-12.00

8.30 Återkoppling från dag 1

9.30 Presentation av hemuppgift
(Genomgång av hemuppgift; resultat, vad fungerade bra och vad kan förbättras?)

11.30 Ditt nästa steg?, avslutning och utvärdering

Pris

Utbildningen kostar 7 500kr/ person , i priset ingår fika och kursmaterial. Vid tre eller fler deltagare från samma företag är priset 6900 kr/ person.

Utbildningen genomförs av

Arbetsmiljöingenjör
Johan Rydbeck