Produktkatalog

För mer information eller offert: Kontakta oss här!

För aktuella utbildningar att anmäla sig till: Aktuella utbildningar just nu!

Personal och Arbetsmiljörond (PRV)

Personal och Arbetsmiljörond (PRV) Image

Målgrupp

Chefer med personalansvar inom en organisation eller företag.

Syfte

Tjänsten innebär att vi utifrån AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, regelbundet diskuterar frågor kring arbetshälsan och därmed stöttar chefen i arbetsmiljöfrågor. Tillsammans kan vi hitta lösningar som bidrar till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Mål

Målet med personalvårdsronden är att öka trivseln på er arbetsplats, förbättra arbetshälsan hos personalen och förhoppningsvis minskar också sjukfrånvaron. Tack vare personalvårdsronden bildas ett nätverk kring personalarbetet vilket resulterar i ökad kompetens internt.

Upplägg

Personal från Företagshälsovården och chefen för avdelningen träffas regelbundet, behovet styr hur ofta men förslagsvis en gång/kvartal. Vid mötet diskuterar vi frågor och eventuella problem kring arbetshälsan på avdelningen. Frågor som tas upp kan vara t ex tidiga signaler på ohälsa, sjukfrånvaro, både lång och kort, uppföljning av eventuella rehabiliteringsärenden, hur man ligger till med riskbedömningar och lagstadgade undersökningar. Vi diskuterar åtgärder som bibehåller en god arbetshälsa och främjar en bra arbetsmiljö.

Kategori
Tjänster

Personal och Arbetsmiljörond (PRV)

Personal och Arbetsmiljörond (PRV) Image

Målgrupp

Chefer med personalansvar inom en organisation eller företag.

Syfte

Tjänsten innebär att vi utifrån AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, regelbundet diskuterar frågor kring arbetshälsan och därmed stöttar chefen i arbetsmiljöfrågor. Tillsammans kan vi hitta lösningar som bidrar till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Mål

Målet med personalvårdsronden är att öka trivseln på er arbetsplats, förbättra arbetshälsan hos personalen och förhoppningsvis minskar också sjukfrånvaron. Tack vare personalvårdsronden bildas ett nätverk kring personalarbetet vilket resulterar i ökad kompetens internt.

Upplägg

Personal från Företagshälsovården och chefen för avdelningen träffas regelbundet, behovet styr hur ofta men förslagsvis en gång/kvartal. Vid mötet diskuterar vi frågor och eventuella problem kring arbetshälsan på avdelningen. Frågor som tas upp kan vara t ex tidiga signaler på ohälsa, sjukfrånvaro, både lång och kort, uppföljning av eventuella rehabiliteringsärenden, hur man ligger till med riskbedömningar och lagstadgade undersökningar. Vi diskuterar åtgärder som bibehåller en god arbetshälsa och främjar en bra arbetsmiljö.