Produktkatalog

För mer information eller offert: Kontakta oss här!

För aktuella utbildningar att anmäla sig till: Aktuella utbildningar just nu!

Back On Track

Back On Track Image

Målgrupp

Medarbetare som visar signaler på fysisk och/eller psykisk ohälsa och som behöver verktyg för att förbättra sin hälsa.

 

Syfte

 • stärka individens fysiska och psykiska förutsättningar för ett hållbart arbetsliv
 • förebygga belastningsbesvär och psykisk ohälsa genom fysisk träning och därigenom uppnå ett ökat välbefinnande
 • få kunskap om de samband som finns mellan levnadsvanor och hälsa
 • ökad medvetenhet och förändring av sitt förhållningssätt

 

Upplägg

 • Omfattningen är tio veckor
 • En halvdagsträff varje vecka varierat på för- eller eftermiddag
 • Individuellt målsamtal vid start
 • Vid de olika tillfällena varvas den fysiska aktiviteten med föreläsningar, gruppdiskussioner, avslappning och yoga
 • Efter avslutad kurs genomförs uppföljning av mål, samt fortsatt planering
 • Löpande intag till kursen

 

Mål

Deltagarna ska efter genomförd kurs ha:

 • ökad kunskap och förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och den egna hälsan
 • ökad förståelse kring sambandet sömnbesvär, stress och oro
 • skapat sig möjligheter att utveckla sig själv både i arbetslivet och i sin sociala situation

 

Exempel på innehåll

 • Målformulering enligt SMART-modellen
 • Konditionstest. Vid behov andra fysiska utvärderingstester
 • Praktiskt utövande av olika fysiska aktiviteter och träning
 • Avslappning
 • Yoga
 • Föreläsningar kring bland annat: Hälsobegreppet, Förändring, Fysisk aktivitet för ett hållbart arbetsliv, Långvarigt stillasittande, Förhållningssätt, Sömn

 

Kursansvarig

Sjukgymnast
Ulrica Johansson

Kategori
Tjänster

Back On Track

Back On Track Image

Målgrupp

Medarbetare som visar signaler på fysisk och/eller psykisk ohälsa och som behöver verktyg för att förbättra sin hälsa.

 

Syfte

 • stärka individens fysiska och psykiska förutsättningar för ett hållbart arbetsliv
 • förebygga belastningsbesvär och psykisk ohälsa genom fysisk träning och därigenom uppnå ett ökat välbefinnande
 • få kunskap om de samband som finns mellan levnadsvanor och hälsa
 • ökad medvetenhet och förändring av sitt förhållningssätt

 

Upplägg

 • Omfattningen är tio veckor
 • En halvdagsträff varje vecka varierat på för- eller eftermiddag
 • Individuellt målsamtal vid start
 • Vid de olika tillfällena varvas den fysiska aktiviteten med föreläsningar, gruppdiskussioner, avslappning och yoga
 • Efter avslutad kurs genomförs uppföljning av mål, samt fortsatt planering
 • Löpande intag till kursen

 

Mål

Deltagarna ska efter genomförd kurs ha:

 • ökad kunskap och förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och den egna hälsan
 • ökad förståelse kring sambandet sömnbesvär, stress och oro
 • skapat sig möjligheter att utveckla sig själv både i arbetslivet och i sin sociala situation

 

Exempel på innehåll

 • Målformulering enligt SMART-modellen
 • Konditionstest. Vid behov andra fysiska utvärderingstester
 • Praktiskt utövande av olika fysiska aktiviteter och träning
 • Avslappning
 • Yoga
 • Föreläsningar kring bland annat: Hälsobegreppet, Förändring, Fysisk aktivitet för ett hållbart arbetsliv, Långvarigt stillasittande, Förhållningssätt, Sömn

 

Kursansvarig

Sjukgymnast
Ulrica Johansson