Produktkatalog

För mer information eller offert: Kontakta oss här!

För aktuella utbildningar att anmäla sig till: Aktuella utbildningar just nu!

Back On Track

Back On Track Image

Målgrupp

Medarbetare som visar signaler på fysisk och/eller psykisk ohälsa och som behöver verktyg för att förbättra sin hälsa.

 

Syfte

 • stärka individens fysiska och psykiska förutsättningar för ett hållbart arbetsliv
 • förebygga belastningsbesvär och psykisk ohälsa genom fysisk träning och därigenom uppnå ett ökat välbefinnande
 • få kunskap om de samband som finns mellan levnadsvanor och hälsa
 • ökad medvetenhet och förändring av sitt förhållningssätt

 

Upplägg

 • Omfattningen är tio veckor
 • En halvdagsträff varje vecka varierat på för- eller eftermiddag
 • Individuellt målsamtal vid start
 • Vid de olika tillfällena varvas den fysiska aktiviteten med föreläsningar, gruppdiskussioner, avslappning och yoga
 • Efter avslutad kurs genomförs uppföljning av mål, samt fortsatt planering
 • Löpande intag till kursen

 

Mål

Deltagarna ska efter genomförd kurs ha:

 • ökad kunskap och förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och den egna hälsan
 • ökad förståelse kring sambandet sömnbesvär, stress och oro
 • skapat sig möjligheter att utveckla sig själv både i arbetslivet och i sin sociala situation

 

Exempel på innehåll

 • Målformulering enligt SMART-modellen
 • Konditionstest. Vid behov andra fysiska utvärderingstester
 • Praktiskt utövande av olika fysiska aktiviteter och träning
 • Avslappning
 • Yoga
 • Föreläsningar kring bland annat: Hälsobegreppet, Förändring, Fysisk aktivitet för ett hållbart arbetsliv, Långvarigt stillasittande, Förhållningssätt, Sömn

 

Kursansvariga

Företagsgymnast, Psykoterapeut

Kategori
Tjänster

Back On Track

Back On Track Image

Målgrupp

Medarbetare som visar signaler på fysisk och/eller psykisk ohälsa och som behöver verktyg för att förbättra sin hälsa.

 

Syfte

 • stärka individens fysiska och psykiska förutsättningar för ett hållbart arbetsliv
 • förebygga belastningsbesvär och psykisk ohälsa genom fysisk träning och därigenom uppnå ett ökat välbefinnande
 • få kunskap om de samband som finns mellan levnadsvanor och hälsa
 • ökad medvetenhet och förändring av sitt förhållningssätt

 

Upplägg

 • Omfattningen är tio veckor
 • En halvdagsträff varje vecka varierat på för- eller eftermiddag
 • Individuellt målsamtal vid start
 • Vid de olika tillfällena varvas den fysiska aktiviteten med föreläsningar, gruppdiskussioner, avslappning och yoga
 • Efter avslutad kurs genomförs uppföljning av mål, samt fortsatt planering
 • Löpande intag till kursen

 

Mål

Deltagarna ska efter genomförd kurs ha:

 • ökad kunskap och förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och den egna hälsan
 • ökad förståelse kring sambandet sömnbesvär, stress och oro
 • skapat sig möjligheter att utveckla sig själv både i arbetslivet och i sin sociala situation

 

Exempel på innehåll

 • Målformulering enligt SMART-modellen
 • Konditionstest. Vid behov andra fysiska utvärderingstester
 • Praktiskt utövande av olika fysiska aktiviteter och träning
 • Avslappning
 • Yoga
 • Föreläsningar kring bland annat: Hälsobegreppet, Förändring, Fysisk aktivitet för ett hållbart arbetsliv, Långvarigt stillasittande, Förhållningssätt, Sömn

 

Kursansvariga

Företagsgymnast, Psykoterapeut