Produktkatalog

För mer information eller offert: Kontakta oss här!

För aktuella utbildningar att anmäla sig till: Aktuella utbildningar just nu!

Vägen till framgångsrik rehabilitering

Vägen till framgångsrik rehabilitering Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare med personalansvar inom en organisation eller företag.

  

Syfte

Öka kunskaperna om arbetslivsinriktad rehabilitering och därmed förbättra arbetsgivarens möjligheter att minska sjukfrånvaron.

 

Mål

Efter genomförd utbildning ska du kunna:

 • Identifiera risker och arbeta förebyggande
 • Ha kunskap om rehabiliteringsprocessen och organisationens/företagets egen rehabiliteringspolicy
 • Ha kunskap om tidiga signaler på ohälsa

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid fyra timmar

Föreläsning varvas med genomgång och diskussion kring organisationens/företagets egen rehabiliteringspolicy samt fallbeskrivningar.

 

Innehåll

 • Vad är rehabilitering?
 • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk och författningar.
 • Arbetsgivarens, arbetstagarens, försäkringskassans, företagshälsovårdens och fackets roll och ansvar.
 • Rehabiliteringsprocessen, Framgångsfaktorer för en lyckad rehabilitering, · Vad finns det för ekonomiskt stöd?
 • Det viktiga samtalet.
 • Vad kan företagshälsovården bistå med i rehabiliteringsprocessen
 • Genomgång och diskussion kring organisationens/företagets egen rehabiliteringspolicy
 • Fallbeskrivningar

 

Utbildningen genomförs av

Företagssköterska

Kategori
Utbildning

Vägen till framgångsrik rehabilitering

Vägen till framgångsrik rehabilitering Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare med personalansvar inom en organisation eller företag.

  

Syfte

Öka kunskaperna om arbetslivsinriktad rehabilitering och därmed förbättra arbetsgivarens möjligheter att minska sjukfrånvaron.

 

Mål

Efter genomförd utbildning ska du kunna:

 • Identifiera risker och arbeta förebyggande
 • Ha kunskap om rehabiliteringsprocessen och organisationens/företagets egen rehabiliteringspolicy
 • Ha kunskap om tidiga signaler på ohälsa

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid fyra timmar

Föreläsning varvas med genomgång och diskussion kring organisationens/företagets egen rehabiliteringspolicy samt fallbeskrivningar.

 

Innehåll

 • Vad är rehabilitering?
 • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk och författningar.
 • Arbetsgivarens, arbetstagarens, försäkringskassans, företagshälsovårdens och fackets roll och ansvar.
 • Rehabiliteringsprocessen, Framgångsfaktorer för en lyckad rehabilitering, · Vad finns det för ekonomiskt stöd?
 • Det viktiga samtalet.
 • Vad kan företagshälsovården bistå med i rehabiliteringsprocessen
 • Genomgång och diskussion kring organisationens/företagets egen rehabiliteringspolicy
 • Fallbeskrivningar

 

Utbildningen genomförs av

Företagssköterska