Öppen Arbetsmiljöutbildning 1,5 dagars i Karlskoga