Kränkande särbehandling

Lär dig mer om hur du förebygger och hanterar kränkande särbehandling!

-Hur jobbar vi med det i praktiken  kopplat till kraven i föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”?

Innehåll:

Vad är kränkande särbehandling?

Vad säger föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö om kränkande särbehandling?

Hur jobbar vi med det praktiskt, både för att förebygga och också när det hänt?

Utbildningen varvas med teoriföreläsningar, gruppdiskussioner och arbete med praktikfall

Anmäl ditt intresse via e-post här!

För frågor och intreseanmälan kontakta
VarnumHälsans växel 010-410 32 00