Kränkande särbehandling

Lär dig mer om hur du förebygger och hanterar kränkande särbehandling!

-Hur jobbar vi med det i praktiken  kopplat till kraven i föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”?

 

Innehåll:

Vad är kränkande särbehandling?

Vad säger föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö om kränkande särbehandling?

Hur jobbar vi med det praktiskt, både för att förebygga och också när det hänt?

Utbildningen varvas med teoriföreläsningar, gruppdiskussioner och arbete med praktikfall

Kontakta oss för att få mer information och boka din utbildning.

 

Kontakt via mail

eller

telefon till  VarnumHälsans växel: 010- 410 32 00