Utbildningar

Bättre Arbetsmiljö (BAM) , Grundutbildning 3 dagar

Läs mer och anmäl dig här!


Arbete med allergiframkallande kemiska produkter (härdplastutbildning)

Läs mer och anmäl dig här!


Kränkande särbehandling

Läs mer och anmäl dig här!


Organisatorisk- och social Arbetsmiljö

Läs mer och anmäl dig här!


HLR

Läs mer och anmäl dig här!


 D-HLR

Läs mer och anmäl dig här!


LABC

Läs mer och anmäl dig här!


Kommunikation och personligt förhållningssätt

Grundläggande om kommunikation och förhållningssätt för att öka den personliga förmågan att hantera bland annat stress.

Läs mer och anmäl dig här!


Konflikthantering i vardagen

Vad är konflikter och hur löser vi dem?

Läs mer och anmäl dig här!


Utvecklas som chef

Hitta dina pusselbitar till att få väl fungerande och effektiva arbetsgrupper

Läs mer och anmäl dig här!