Domherre440

 

 

Välkomna till VarnumHälsan 2017

Nytt år med nya möjligheter!

 

Efterfrågan på arbetsmiljöutbildningar ökar och vi erbjuder kontinuerligt utbildningar anpassade för våra kunder. Vi håller också öppna utbildningar där alla är välkomna att delta.

Just nu planerar vi att genomföra nedanstående utbildning. Mer information finner ni inom kort på vår hemsida.

Kränkande särbehandling
-Hur jobbar vi med det i praktiken? – kopplat till kraven i  AFS 2015:4

Innehåll i stort:

Vad säger föreskriften?

Vad är kränkande särbehandling?

Hur jobbar vi med det praktiskt, både för att förebygga och också när det hänt?

Utbildningen varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner och arbete med praktikfall för att belysa ämnet. Läs mer under fliken ”utbildningar” för ytterligare information.

Gymträning!

På Kungsgatan 28 i Kristinehamn har vi ett fint rehab gym där våra kunder får träna! Vi säljer gymkort till ert företag och era medarbetare. Genom att erbjuda era medarbetare kontinuerlig träning kan ni förebygga skador och sjukskrivningar och skapa starka och friska medarbetare. Vi säljer gymkort för 200 kr/månaden med tillgång till träning dygnet runt! Kontakta oss för mer information.

Hantlar

Stress, Hälsa och Arbetsliv
Förebygg sjukskrivning

VarnumHälsan och Kristinehamns folkhögskola erbjuder i samarbete
en kurs där din personal får kunskap och verktyg för att hitta ett hållbart förhållningssätt till hälsa, stress och arbetsmiljö.

Klicka på bilden för mer information

Stress hälsa arbetsliv

 

Information om vaccinationsmottagningen

Från och med den 1/6 -2016 upphör VarnumHälsan med all vaccination mot privatpersoner. Detta gäller tillsvidare. (Vi fortsätter dock att vaccinera våra företagskunder precis som tidigare)