Stress, Hälsa och Arbetsliv
Förebygg sjukskrivning

VarnumHälsan och Kristinehamns folkhögskola erbjuder i samarbete
en kurs där din personal får kunskap och verktyg för att hitta ett hållbart förhållningssätt till hälsa, stress och arbetsmiljö.

Klicka på bilden för mer information

Stress hälsa arbetsliv

 

Information om vaccinationsmottagningen

Från och med den 1/6 -2016 upphör VarnumHälsan med all vaccination mot privatpersoner. Detta gäller tillsvidare. (Vi fortsätter dock att vaccinera våra företagskunder precis som tidigare)