Webbutbildning- ”Så arbetar du med kontorsarbete på ett bra sätt hemifrån. Ur en ergonom- och psykologs perspektiv”

Att kunna arbeta hemifrån är för många en möjlighet, men det kan i längden också bli en stor utmaning.
I denna  webbutbildning (via Teams) får deltagaren konkreta råd och tips om hur hen med enkla medel skapar en fungerande arbetsplats hemma och hur hen skapa goda vanor och rutiner kring hemarbetet. Utbildningen, som tar cirka 30 minuter och hålls av Ergonom och Psykolog.

En webbaserad 30 minuters utbildning via Teams.
Priset är 2 950 kr per grupp ex.moms (max 15 personer/per grupp)
Är Ni intresserade av detta, maila då till:
thea.berggren@varnumhalsan.se

 

Arbetsmiljöutbilning 1,5 dagars i Karlskoga i november!

Snart är det återigen dags för vår Arbetsmiljöutbildning på 1,5 dagar i Karlskoga.

Behöver Du komma igång med ditt arbetsmiljöarbete, fräscha upp Dina arbetsmiljökunskaper eller få bekräftelse på att Ditt arbetsmiljöarbete håller rätt kurs? Då är detta utbildningen för dig!

Antalet plaster är begränsade så anmäl Dig så snart som möjligt! Välkommen!

Anmälan gör du här!

 

Arbetsmiljöarbetet under Covid pandemin!

Vi erbjuder Er stöd och utbildningar inom de områden som är högaktuella i denna Covid-pandemi.

Några av dessa områden är bland annat:

Hygienrutiner, Tobaksavvänjning, Arbetsmiljön vid hemarbete.

Nedan följer info om Arbetsmiljöarbete vi hemarbete:

Hur fångar du som arbetsgivare upp hur dina medarbetare mår när de arbetar
hemifrån?
Arbete hemifrån kan vara fantastisk möjlighet med det kan också innebära en del
utmaningar. Hemmet saknar ofta arbetsplatsens anpassade inredning, kontorsutrustning, belysning, det kan vara svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid och den sociala kontakten med kollegorna blir förändrad.

Du som arbetsgivare kan ha svårare att fånga upp de tidiga signalerna på ohälsa. Medarbetare som arbetar hemifrån ska också ha en god
arbetsmiljö och du som är chef har ansvaret för arbetsmiljön även där!
Vi märker redan nu att allt fler upplever besvär i samband med arbetet hemifrån, både fysiskt och psykiskt och det är av stor vikt att fånga upp dem direkt!

VarnumHälsan kan erbjuda en Teambaserad utbildning där deltagaren får konkreta råd och tips om hur hen med enkla medel skapar en fungerande kontorsarbetsplats hemma och hur hen kan skapa bra rutiner och vanor kring hemarbetet, både för individen, men även för att hela teamet ska fortsätta fungera bra. Utbildningen tar cirka 30 minuter och hålls av Ergonom och Psykolog.
Vi kan även erbjuda individuella möten live eller via Teams med Ergonom/sjukgymnast för en bedömning av besvär och även ge individanpassade råd och regim gällande de
ergonomiska aspekterna på vanliga kontoret och hemmakontoret. Detta kan med fördel ges som en förebyggande insats.

Dessa individuella besök kan vi även erbjuda hos våra psykologer för att ge verktyg till de
utmaningar man möter i hemarbetet. Önskar du redan nu boka upp en utbildning eller annan passande insats för dina
medarbetare så finns det lite lediga tider innan sommaren annars bokar vi gärna in detta from v 32 och framåt.
Låter det intressant?! Kontakta oss på VarnumHälsan så berättar vi mer!
Tel: 0550-85050

 

ANTIKROPPSTESTNING AV CORONAVIRUS

VarnumHälsan erbjuder provtagning för att påvisa antikroppar mot coronaviruset. Testet kan användas av arbetsgivare som vill få en uppfattning om hur stor del av personalen som har haft Covid-19.

Testning av personalgrupper som redovisas på gruppnivå, ger arbetsgivaren indikation, vilket underlättar planering för kommande perioder av sjukskrivningar, resurssättning, med mera.

Huvudsyftet med testningen är resultat på gruppnivå. Testningen bör enligt Folkhälsomyndigheten upprepas för att följa utvecklingen i arbetsgruppen. Antikroppstester används inte för att diagnostisera Covid-19 vid pågående sjukdom.

VarnumHälsan tar enbart prover på personer som är helt symtomfria sedan minst två dygn och tidigast tre veckor efter eventuell symtomdebut. Även personer som endast haft lindriga symtom kan omfattas av testningen. Utifrån testresultat och förekomst av kända symtom vid Covid-19 får de testade individerna personligt svar samt information och rekommendationer enligt Folkhälsomyndigheten.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

Testning utförs med venöst blodprov här på VarnumHälsan av sjuksköterska som sedan skickar provet för analys vid vårt laboratorium (Unilabs i Eskilstuna). Testet mäter förekomst av antikroppar (IgG) mot coronaviruset som orsakar Covid-19. Analyserna sker med de säkraste metoder som finns på marknaden idag.

Provsvar tar normal 2-4 dagar, men kan dröja längre. Prosvarsrapportering sker med negativt eller positivt testresultat men det kan också bli så kallat reaktivt svar då proverna varken är klart negativa eller positiva utifrån ospecifika reaktioner/korsreaktioner med antigenet. Laboratoriet kan då ibland rekommendera nytt prov efter två veckor.

Sannolikt ger genomgången Covid-19 ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för insjuknande i närtid. Det saknas dock kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd mot sjukdom vid ny exponering för SARS Cov-2. Det är viktigt att vetskapen om ett påvisat antikroppssvar absolut inte får ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen eller i livet i övrigt.

VarnumHälsans antikroppstester följer Folkhälsomyndighetens ”Nationell strategi för diagnostik av Covid-19”. Ny kunskap gällande antikroppstester kommer kontinuerligt och vår tjänst kan därför behöva anpassas utifrån förändrade riktlinjer.

ÅTERKOPPLING TILL DIG SOM ARBETSGIVARE: Efter genomgångna tester återkopplas testresultatet på gruppnivå (minst 15 medarbetare) till arbetsgivaren.

VarnumHälsan AB E-post: varnumhalsan@varnumhalsan.se

Behöver Du förnya ditt körkortsintyg?

Är Du över 45 år med högre behörighet och behöver förnya Ditt körkort?

Under juni, juli och augusti månad erbjuder vi körkortsintyg för både våra företagskunder samt privatpersoner.
Hör av dig till oss på VarnumHälsan för att boka tid på 0550-850 50.
Priset är 1 950 kr ink moms.

TBE-dags för vaccination?

Under juni, juli och augusti månad erbjuder vi vaccinationstider för TBE (enbart för våra företagskunder)

Vi rör oss mer i skog och natur och det är därför extra viktigt att vi skyddar oss mot TBE.
Ett enda fästingbett kan ge dig TBE, fästingöverförd hjärninflammation. Idag finns ingen medicin som botar TBE, men vaccin skyddar.
Under 50 år- Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser första året.
Över 50 år- Grundvaccinationen mot TBE består av fyra doser första året.

Priset är 900 kr ex.moms per vaccinationstillfälle/person.
För mer info läs här!

 

NYA TELEFONTIDER FROM 1 JUNI 2020

  • From 1 juni och tillsvidare så har VarnumHälsan telefontid mellan kl 08:00 till 12:00 alla vardagar.
  • Övrig tid dvs mellan kl 13:00 till 16:30 så kan Ni göra avbokningar samt lämna meddelande på vår telefonsvarare på 0550-850 50. Ni kan också maila oss på varnumhalsan@varnumhalsan.se  eller ta kontakt med Er kundansvarige.
  • Våra företagskunder som har FHV-Care, beställning- och kommunikationsportal, fortsätt att göra Era beställningar av VarnumHälsans tjänster därigenom.
  • Om Ni inte har tjänsten FHV-Care, kontakta oss så lotsar vi Er vidare för att få mer information om hur tjänsten kan bli tillgänglig även för Er.
  • Krisstöd-Vid oförutsedda händelser på Er arbetsplats och vid akuta alkodrog relaterade händelser kontakta oss på 010-410 32 10 under våra öppettider.

 

Se vår film om värdet som arbetsgivare att ha FHV-Care:

 

Rutiner kring Corona!

För att minska risken för smittspridningen av Corona har vi på VarnumHälsan en önskan:

Ni som varit på utsatta platser eller har symptom, vänligen flytta fram Era bokade tider i samråd med vår personal.

I övrigt uppmanar vi till en god handhygien och att inte handhälsa.

För mer info vänligen ring 113 13 eller besök

www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

 

OSA-Organisatorisk och social arbetsmiljöutbildning

OSA  utbildningen är en grundläggande utbildning om organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen är baserad på de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete samt Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Deltagaren får grundläggande kunskaper i syfte, mål och innehåll i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö och kan efter utbildningen starta upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom området.

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap och tolkning av föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö och hur den integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Denna utbildning är framflyttad till hösten 2020, inget exakt datum ännu. Men för intresseanmälan maila:

varnumhalsan@varnumhalsan.se

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Fullbokad!

Arbetsmiljöutbilning 1,5 dagars i Karlskoga med start i vår!

Till våren är det återigen dags för vår Arbetsmiljöutbildning på 1,5 dagar i Karlskoga.

Behöver Du komma igång med ditt arbetsmiljöarbete, fräscha upp Dina arbetsmiljökunskaper eller få bekräftelse på att Ditt arbetsmiljöarbete håller rätt kurs? Då är detta utbildningen för dig!

Antalet plaster är begränsade så anmäl Dig så snart som möjligt! Välkommen!

Anmälan gör du här!

 

 

 

OBS!! INSTÄLLD PGA CORONAVIRUSET.

Nytt datum presenteras längre fram i vår.

Öppen HLR-utbildning, Hjärt & Lungräddning

Var sjätte timme räddas en person till livet med hjärt-lungräddning och genom att ge fler kunskapen så kan ännu fler räddas till livet! Saknar Ni utbildning och kunskap i HLR på er arbetsplats? Då har ni chansen att anmäla Er till vår nästa utbildning. Utbildningen tar 3 timmar och sker på vår mottagning i Kristinehamn. Datum: 31 mars Tid: 08:00- 11:00 Pris: 750 kr /person Välkommen med Din anmälan!

Mer information »

________________________________________________________________________________________________________

Back On Track -en praktiskt och teoretisk utbildning för individer som visar tecken på fysisk och / eller psykisk ohälsa

I mars kommer vi att starta upp en ny grupp Back On Track. Mer info om upplägg och innehåll kommer inom kort.

En praktisk och teoretisk utbildning för medarbetare som visar tecken på fysiskt och /eller psykiskt ohälsa och behöver verktyg för att förbättra den.

Syftet är att stärka individens fysiska och psykiska förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom att förebygga belastningsbesvär och rehabilitera ohälsa.

 

_____________________________________________________________________________

Behöver Ni utbildning i Kemiska Arbetsmiljörisker?

Den 14:e maj 2020 håller vi en Öppen utbildning för alla våra kundföretag i ämnet, på vår mottagning i Karlskoga.

OBS! Med anledning av Covid-19 så kommer denna utbildning att göras via Teams dvs  digitalt. Du som anmäld får information om detta på mailen.

Att arbeta med kemikalier ställer krav på säkerhet och att kunskaperna är aktuella. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011:19 med senare uppdateringar, ställer krav på utbildning för de som leder eller sysselsätts i ett arbete där man kan exponeras för kemiska produkter som har allergiframkallande egenskaper och vissa krav är belagda med sanktionsavgifter.

Välkommen in med Er anmälan. Anmälan gör ni här!

 

 

 


Beställningsportal för beställning av tjänster

VarnumHälsan är mycket glada att kunna ta ett steg framåt i digitaliseringen och erbjuder  våra kunder, att på ett säkert och enkelt sätt, göra beställningar via en beställningsportal.

FHVCare

Logga in!

Kontakta oss för att få tillgång till portalen!

 

 


Produktkatalog

Nu har vi tagit fram ett nytt format för hur vi presenterar våra tjänster, utbildningar och föreläsningar i vår Produktkatalog.

Under Aktuella utbildningar finns de öppna utbildningar som är inplanerade och som går att anmäla sig till.


Gymträning!

På Kungsgatan 28 i Kristinehamn har vi ett fint rehab gym där våra kunder får träna! Vi säljer gymkort till ert företag och era medarbetare. Genom att erbjuda era medarbetare kontinuerlig träning kan ni förebygga skador och sjukskrivningar och skapa starka och friska medarbetare. Vi säljer gymkort för 250 kr/månaden med tillgång till träning dygnet runt! Kontakta oss för mer information.

 


GDPR

Att vara noga med våra kunders integritet är en stor del i VarnumHälsans verksamhet och varumärke.
I detta är det viktigt att vi skyddar de personuppgifter vi har om dig och att du känner dig trygg i din kontakt med oss, både som arbetsgivare och anställd.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på VarnumHälsan i vår Personuppgiftspolicy