VarnumHälsan är godkänd utbildningssamordnare enligt AFA

Det innebär att privata företag som anlitar oss för arbetsmiljöutbildning har möjlighet att få ersättning för sina utbildningskostnader från AFA Försäkring. Företaget som köper utbildning måste ha minst en anställd och även ha tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Ersättningen betalas i form av stöd för arbetsmiljöutbildning. Läs mer om detta på www.afa.se  AFA ger ersättning på upp till 5000 kr /person och heldagsutbildning.

Stöd kan beviljas för

  • Grund- eller vidareutbildning för chefer
  • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud.

https://afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning

Vi erbjuder både företagsanpassade utbildningar inom arbetsmiljöområdet men också ett antal öppna utbildningar där alla som är intresserade har möjlighet att delta. För mer information om våra arbetsmiljöutbildningar kontakta vår reception telefon 0550-850 50 .

Det finns också möjlighet att söka bidrag hos Försäkringskassan då ni använder företagshälsovård i förebyggande syfte. Ett av bidragen kallas för ”Arbetsplatsnära stöd”. Läs mer om detta på www.fk.se

I sommar stänger vi vår verksamhet under veckorna 29, 30 och 31. Under denna period hänvisar vi brådskande ärenden till Clarahälsan på telefon 054- 22 17 00.

Vi vill hälsa er välkomna att delta på CITYRACET 2016!

Ett samarrangemang mellan VarnumHälsan och BIK i Karlskoga – löpartävling i centrala Karlskoga lördag den 18 juni.

cityracet
Stolt partner till Karlskoga Motorsportvecka