Stress, Hälsa och Arbetsliv
Förebygg sjukskrivning

VarnumHälsan och Kristinehamns folkhögskola erbjuder i samarbete
en kurs där din personal får kunskap och verktyg för att hitta ett hållbart förhållningssätt till hälsa, stress och arbetsmiljö.

Klicka på bilden för mer information

Stress hälsa arbetsliv

 

Frukostmöte i Karlskoga den 7/10 och i Kristinehamn den 21/10

Tema: Arbetsmiljöarbete och lönsamhet

Läs mer och anmäl dig till frukostmötet här

Information om vaccinationsmottagningen

Från och med den 1/6 -2016 upphör VarnumHälsan med all vaccination mot privatpersoner. Detta gäller tillsvidare. (Vi fortsätter dock att vaccinera våra företagskunder precis som tidigare)

VarnumHälsan är godkänd utbildningssamordnare enligt AFA

Det innebär att privata företag som anlitar oss för arbetsmiljöutbildning har möjlighet att få ersättning för sina utbildningskostnader från AFA Försäkring. Företaget som köper utbildning måste ha minst en anställd och även ha tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Ersättningen betalas i form av stöd för arbetsmiljöutbildning. Läs mer om detta på www.afa.se  AFA ger ersättning på upp till 5000 kr /person och heldagsutbildning.

Stöd kan beviljas för

  • Grund- eller vidareutbildning för chefer
  • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud.

https://afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning

Vi erbjuder både företagsanpassade utbildningar inom arbetsmiljöområdet men också ett antal öppna utbildningar där alla som är intresserade har möjlighet att delta. För mer information om våra arbetsmiljöutbildningar kontakta vår reception telefon 0550-850 50 .

Det finns också möjlighet att söka bidrag hos Försäkringskassan då ni använder företagshälsovård i förebyggande syfte. Ett av bidragen kallas för ”Arbetsplatsnära stöd”. Läs mer om detta på www.fk.se